Thế Giới

Phiên họp thứ 3 UBTV Quốc hội: Chỉ rõ trách nhiệm nơi để xảy ra lãng phí


Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN

Giám sát trên 5 lĩnh vực của khu vực công

Trình bày Báo cáo về một số nội dung dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và Đề cương Báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”, ông Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch Bộ Tài chính và Ủy ban Ngân sách của Quốc hội – Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn Giám sát cho biết, hoạt động giám sát nhằm đánh giá toàn diện, khách quan việc ban hành, triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ, các bộ ngành. , các ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng tài nguyên nhà nước.

Qua giám sát, kịp thời xử lý những tồn tại, vướng mắc trong hoàn thiện chính sách, pháp luật, tổ chức, chỉ đạo, điều hành thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và ý thức chấp hành của các cấp, các ngành, bảo đảm chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm; kiến nghị các biện pháp xử lý đối với tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đoàn giám sát sẽ đưa ra các kiến ​​nghị, giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật, kiện toàn tổ chức, thực hiện nhằm nâng cao chất lượng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng tiết kiệm các nguồn lực. Tiết kiệm, hiệu quả.

Chú thích ảnh
Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn Giám sát trình bày các tài liệu liên quan. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN

Phạm vi giám sát là việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong khu vực công (không giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của khu vực tư). và tiêu dùng) từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 và giai đoạn trước và sau có liên quan.

Nội dung giám sát tập trung vào 5 lĩnh vực, gồm: quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước; quản lý và sử dụng vốn khác của nhà nước; quản lý tài sản nhà nước; quản lý, sử dụng lao động, thời gian làm việc; quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên. Đối với từng lĩnh vực, dự thảo kế hoạch nêu rõ những nội dung trọng tâm, trọng tâm giám sát.

Vẫn còn rất nhiều chi tiêu lãng phí

Qua thảo luận, các đại biểu tại phiên họp cơ bản nhất trí với báo cáo của Thường trực đoàn giám sát, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội. Đóng góp thêm một số ý kiến ​​cụ thể, một số đại biểu cho rằng cần xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, đối tượng của chuyên đề giám sát này; khai thác tối đa báo cáo kết quả, kiểm toán, thanh tra của Chính phủ trên các lĩnh vực, từ đó có thông tin khách quan, đa chiều hơn.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong 4 chuyên đề giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022, chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nội dung được Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng của nhân dân quan tâm, mong muốn và kỳ vọng nhất.

Hiện nay, cuộc chiến chống tham nhũng được mở rộng bao gồm cả lĩnh vực chống tiêu cực với tinh thần quyết liệt, khẩn trương. Trong khi đó, mặt tiết kiệm và chống lãng phí cũng là một nhiệm vụ rất lớn. Mọi quốc gia đều chú ý đến khía cạnh này. Việt Nam vẫn là nước đang phát triển, thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Thực hành tiết kiệm được đồng nào thì lợi cho đất nước. Trong điều kiện khó khăn mà không tiết kiệm được thì lỗi tại người dân ”.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trong nhiều trường hợp, thiệt hại do lãng phí, không thực hành tiết kiệm còn lớn hơn cả hậu quả do tham nhũng gây ra. Từ đây, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm trưởng đoàn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, trở thành đoàn giám sát kiểu mẫu, tiêu biểu, xứng đáng. của đối tượng giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, nếu đợt giám sát này đạt được mục tiêu đề ra thì sẽ cùng với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tạo nên “hai mặt trận” tháo gỡ khó khăn. cũng như huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực quốc gia để phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Đoàn giám sát cần bám sát Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và số liệu thanh tra, kiểm toán của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước để giám sát tổng thể cả giai đoạn 2016-2021. Qua giám sát, cần đánh giá, phân tích kỹ lưỡng, cập nhật các tình huống mới.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cơ bản nhất trí với kế hoạch, đề cương giám sát do Thường trực đoàn giám sát là Ủy ban Tài chính – Ngân sách trình.

Nhấn mạnh phạm vi giám sát lần này tuy đã đặc thù khu vực công nhưng còn rất rộng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đoàn giám sát cần chọn trọng tâm, trọng điểm để giám sát. Ví dụ, giám sát tài nguyên, đặc biệt là đất đai, trong đó cần chỉ ra bao nhiêu đất đã giao nhưng chưa thu tiền sử dụng đất, bao nhiêu đất đã giao nhưng sử dụng không đúng mục đích. điểm đến, địa chỉ, trách nhiệm hay việc quản lý đất nông, lâm nghiệp cũng đang cho thấy sự lãng phí lớn.

Ngoài ra, còn có lĩnh vực ngân sách, trong đó tập trung giám sát đầu tư công, kể cả chi gián tiếp, chi đi công tác nước ngoài, lễ hội,… Đây là những khoản chi còn lãng phí.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Giám sát không được trốn tránh trách nhiệm, nếu sau giám sát, đoàn giám sát không chỉ rõ trách nhiệm ở đâu để xảy ra lãng phí thì Quốc hội sẽ quy trách nhiệm cho đoàn giám sát.

Source link

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button