Tin Tức

Phổi chứa ít không khí khi cơ thể già đi?