Tin Tức

Phối hợp ứng phó, khắc phục sự cố hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc

Cụ thể, việc bảo vệ an ninh mạng và an toàn thông tin mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được thực hiện theo quy định của pháp luật về an ninh mạng và an toàn thông tin mạng.

Trên nguyên tắc phối hợp, áp dụng các quy định của pháp luật về an ninh mạng và an toàn thông tin mạng vào việc thẩm định, đánh giá, kiểm tra, giám sát, ứng phó và khắc phục sự cố hệ thống thông tin. quan trọng đối với an ninh quốc gia.

Trường hợp cần sự phối hợp của nhiều bên liên quan, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ căn cứ Luật An ninh mạng chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông , các Bộ, ngành liên quan tổ chức thẩm định, đánh giá, kiểm tra, giám sát, ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Quá trình phối hợp đảm bảo tuân thủ các điều ước quốc tế và quy định của các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật có liên quan, một cách chủ động, thường xuyên và kịp thời. phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phương pháp phối hợp

Về phương thức phối hợp, Bộ Công an có văn bản đề nghị các Bộ, ngành liên quan cử thành viên tham gia thẩm định, đánh giá, kiểm tra, giám sát, ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống an ninh mạng. hệ thống thông tin an ninh quốc gia.

Các bộ, ngành liên quan có trách nhiệm cử thành viên tham gia đầy đủ các hoạt động trong quá trình thẩm định, đánh giá, kiểm tra, giám sát, ứng phó và khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin. thông tin quan trọng về an ninh quốc gia theo nội dung đề xuất.

Hồ sơ, tài liệu, văn bản phục vụ công tác thẩm định, đánh giá, kiểm tra, giám sát, ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia do Bộ Công an sao gửi thành viên tham gia theo quy định.

Việc điều phối, giám sát hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia phục vụ bảo vệ an ninh mạng và an toàn thông tin mạng:

Các lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có trách nhiệm chia sẻ với nhau và với Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông về dữ liệu giám sát an ninh mạng, an toàn thông tin mạng phục vụ việc thực hiện chức năng của mình. chức năng và nhiệm vụ được giao.

Trường hợp việc giám sát an toàn thông tin mạng được thực hiện đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thì dữ liệu giám sát được dùng chung, dùng chung để phục vụ công tác bảo vệ an ninh mạng, an toàn thông tin. mạng.

Chủ sở hữu hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia có trách nhiệm bố trí mặt bằng, điều kiện kỹ thuật, thiết lập, kết nối hệ thống giám sát, trang thiết bị của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng vào hệ thống. hệ thống thông tin do mình quản lý nhằm phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ về an ninh mạng.

Cơ sở thiết lập hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm:

Hệ thống thông tin quan trọng quốc gia theo quy định của Luật an toàn thông tin mạng.

Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật.

Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành, kiểm soát hoạt động của công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật.

Hệ thống thông tin thuộc các lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật An ninh mạng khi bị sự cố, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngừng hoạt động, tê liệt, tấn công hoặc phá hoại sẽ gây ra một trong các hậu quả sau:

Ảnh hưởng trực tiếp đến độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, sự tồn tại của chế độ và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Gây hậu quả nghiêm trọng đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, làm suy yếu khả năng phòng thủ và bảo vệ Tổ quốc.

Gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc dân.

Gây thảm họa cho đời sống con người và môi trường sinh thái.Nguồn: https://baotintuc.vn/thoi-su/phoi-hop-ung-pho-khac-phuc-su-co-he-thong-thong-tin-quan-trong-ve-an-ninh-quoc-gia-20220817184945577.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button