Giáo Dục

Sáu câu đố về Truyện Kiều?

Là đại thi hào của dân tộc, ông đã để lại cho đời một di sản văn học lớn với những tác phẩm tiêu biểu, nổi bật nhất là “Truyện Kiều”.

Theo các nhà nghiên cứu văn học, tiếng Việt là thành tựu lớn nhất của văn hóa Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc duy trì và phát triển văn hóa dân tộc. Truyện Kiều là kiệt tác kết tinh của nền văn hóa Việt Nam.

Câu 1: Ai là tác giả Truyện Kiều?

Một. Nguyễn du

NS. Nguyễn Gia Thiều

NS. Nguyễn du

Lê Nam – Tổng hợp