Video

Sẽ có hơn 1.000 đại biểu về dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Video Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Trưởng ban thông tin báo chí của Đại hội trả lời báo chí về chủ đề Đại hội:

Đây là thông tin được Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN giới thiệu trong buổi họp báo diễn ra tại Hà Nội.

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Đại hội cho biết: “Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX có chủ đề “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết”. – Sự phát triển”. Đây là sự kiện quan trọng được tiến hành theo đúng Hiến chương của GHPGVN. Sau 5 năm hoạt động, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tổ chức Đại hội tổng kết, đánh giá thành tựu Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022), đồng thời hoạch định và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự. , nhiệm vụ chiến lược phát triển Giáo hội trong 5 năm tới của nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Đại hội IX GHPGVN có nhiệm vụ cử hành lễ cung thỉnh Đức Pháp chủ và Hội đồng Chứng minh; Đề cử Chủ tịch và Hội đồng Điều hành nhiệm kỳ 2022-2027; Nghi thức tấn phong Giám mục tại Đại hội; Thực hiện nghi lễ tuyên dương khen thưởng của Giáo hội, Nhà nước trao tặng cho các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự và các cá nhân tăng, ni, cư sĩ, phật tử và các thành viên của Giáo hội.

Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội lần này là tu chính Hiến chương GHPGVN, và một số công tác Phật sự quan trọng khác. Hoạt động Phật sự của GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017-2022) vừa qua diễn ra trong bối cảnh gần hết nhiệm kỳ phải đối mặt với những khó khăn, thách thức chưa từng có trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 19. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Trị sự, Thường trực Hội đồng Trị sự đã điều hành linh hoạt, sáng tạo các hoạt động Phật sự của Giáo hội. Các Ban, Viện Trung ương, Ban Chấp hành các cấp đã hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ…

Theo Hòa thượng Thích Gia Quang, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX sẽ tập trung thảo luận và quyết tâm thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm của toàn thể tăng ni, phật tử Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại trong nhiệm kỳ IX ( 2022 – 2027), sẽ thực hiện thắng lợi 12 mục tiêu, chương trình tổng quát mà Đại hội IX hướng tới, đó là: Giữ vững kỷ cương, giới luật, đặt trách nhiệm trong mọi hoạt động Phật sự của Tăng Ni lên hàng đầu. Nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, xây dựng và phát triển Giáo hội vững mạnh trong hội nhập quốc tế. Vững vàng, kiên định trên con đường phụng sự theo lý tưởng: Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội.

Nâng cao năng lực quản lý hành chính và điều hành các hoạt động Phật sự của Giáo hội. Xây dựng nhà thờ số theo xu thế thời đại. Củng cố, hoàn thiện các trung tâm điều hành điện tử của hai văn phòng Trung ương Giáo hội và các Ban Trị sự GHPGVN các địa phương.

Tăng Ni, Phật tử GHPGVN không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua vì nước, vì dân, vì sự nghiệp và thế giới, chung tay cùng đồng bào, đồng bào cả nước phấn đấu vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đẩy mạnh việc truyền bá giáo lý của Đức Phật vào mọi mặt của đời sống xã hội. Đổi mới và sáng tạo trong phương pháp hướng dẫn Phật tử. Hướng dẫn tu tập Phật giáo phù hợp với xã hội hiện đại, với mọi tầng lớp xã hội góp phần chăm sóc sức khỏe tinh thần, xây dựng và làm đẹp đạo đức xã hội.

Phát huy tinh thần nhập thế của Phật giáo, đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục Phật giáo trên cả hai lĩnh vực: đào tạo tăng ni và tham gia giáo dục xã hội. Nâng cao chất lượng đào tạo, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và hoằng pháp tại các cơ sở đào tạo của GHPGVN.

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam bảo đảm tính kế thừa giữa truyền thống và hiện đại, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Đẩy mạnh công tác đối ngoại, quan hệ Phật giáo quốc tế theo hướng gắn với ngoại giao văn hóa, đối ngoại nhân dân. Chủ động và tích cực trong quan hệ đối ngoại với các tổ chức Phật giáo và các tổ chức tôn giáo thế giới. Củng cố, mở rộng và liên kết chặt chẽ với các hội đoàn Phật giáo Việt Nam ở nước ngoài.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp báo giới thiệu Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX.

Mở rộng và phát huy Phật học tại các Viện, Trung tâm Nghiên cứu Phật học của GHPGVN. Hợp tác, liên kết nghiên cứu Phật học với các cơ quan nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng học thuật Phật giáo. Tập trung nghiên cứu có định hướng, khẳng định và làm nổi bật những tinh hoa, bản sắc của Phật giáo Việt Nam. Tăng cường công tác pháp chế, giám sát, kiểm soát các hoạt động Phật sự của Giáo hội các cấp. Quản lý chặt chẽ hoạt động của Tăng, Ni theo quy định của Hiến chương GHPGVN và pháp luật Nhà nước.

Xây dựng nền tảng chuyển đổi số của GHPGVN phù hợp và tương thích với quá trình chuyển đổi số quốc gia. Nâng cao hiệu quả và phát huy hơn nữa công tác truyền thông Phật giáo như một kênh hoằng pháp và truyền tải các hoạt động Phật sự vào đời sống xã hội nhằm nêu cao các giá trị từ bi, trí tuệ của đạo Phật, hình ảnh tốt đẹp của Tăng đoàn. Chư Ni, Phật tử, của tổ chức GHPGVN các cấp trong sự nghiệp phụng sự, yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát huy tinh thần từ bi của đạo Phật, không ngừng đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội. Kêu gọi tăng ni, tín đồ phật tử tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào xóa đói, giảm nghèo, chăm lo công tác an sinh xã hội. Lan tỏa triết lý Phật giáo trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân. Xây dựng đội ngũ doanh nhân Phật giáo tiến tới tự chủ tài chính trong các hoạt động Phật sự của Giáo hội bằng cách xây dựng mô hình kinh tế Phật giáo trên địa bàn hợp lý. Khuyến khích phát triển kinh tế tự cung tự cấp của các cơ sở tự viện.Nguồn: https://baotintuc.vn/video/se-co-hon-1000-dai-bieu-ve-du-dai-hoi-dai-bieu-phat-giao-toan-quoc-lan-thu-ix-20221123160630696.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button