Giáo Dục

Sinh viên ngành Toán có thể nhận học bổng 2,4 triệu đồng một tháng

Học sinh chuyên Toán được nhận học bổng thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030 với mức 2,4 triệu đồng / tháng.

Đề xuất trên được đưa ra tại dự thảo Thông tư “Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030” của Bộ Tài chính.

Để thu hút và nâng cao chất lượng, sinh viên chuyên ngành Toán học được xét cấp học bổng theo các tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Nếu đậu, các em sẽ nhận được 2,4 triệu đồng một tháng, bằng mức trần học phí môn Toán của các trường đại học công lập hiện nay. Học bổng được trao cho mỗi học kỳ và cho 10 tháng trong năm học.

Bộ Tài chính cũng đề xuất chi đào tạo, bồi dưỡng học sinh, sinh viên sư phạm Toán, giáo viên cốt cán, giáo viên THPT chuyên Toán; hỗ trợ kinh phí tổ chức bồi dưỡng học sinh, sinh viên, giáo viên môn Toán cho các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Học sinh nước ngoài được tuyển chọn tham gia các lớp bồi dưỡng năng khiếu Toán học theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn được hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn, ở.

Ngoài ra, Bộ Tài chính đề xuất chi khoảng 10-50 triệu đồng cho các nghiên cứu xuất sắc về Toán học; hỗ trợ giáo viên, giảng viên trẻ thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng Toán học; duy trì và phát triển các nhóm nghiên cứu và hình thành các nhóm nghiên cứu hỗn hợp mạnh trong nước hoặc quốc tế.

Đặc biệt, đối với các nhóm nghiên cứu mạnh, Bộ trưởng Bộ GD & ĐT quy định mức lương cụ thể cho từng thành viên nhóm, tối đa 40 triệu đồng / tháng.

Dự thảo của Bộ Tài chính cũng đề xuất nội dung chi với nhiều hoạt động khác như tuyên truyền, phổ biến giáo dục STEM, hưởng ứng Ngày Toán học thế giới, Ngày hội Toán học mở, các cuộc thi, Trại hè Toán học. …

Các khuyến nghị này được đưa ra trong dự thảo chi tiết cho từng nhóm nhiệm vụ được đề cập trong chương trình Trung tâm Phát triển Toán học Quốc gia giai đoạn 2021-2030 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 12/2020). Mục tiêu của chương trình này là đến năm 2030, Việt Nam có 5 trường đại học nằm trong top 500 thế giới về toán, trong đó có ít nhất hai trường nằm trong top 400.

Ngoài ra, chương trình còn đặt mục tiêu tăng gấp đôi số lượng xuất bản trên các tạp chí thuộc danh mục SCIE so với giai đoạn 2010-2020; tăng gấp đôi số lượng các nhà khoa học nước ngoài đến làm việc, trao đổi và hợp tác; có ít nhất 5 hướng nghiên cứu chính về Toán ứng dụng và Toán học trong Công nghiệp; đào tạo khoảng 400 tiến sĩ Toán học, Toán ứng dụng và Thống kê; đào tạo, bồi dưỡng khoảng 80% giáo viên, giáo viên dạy Toán cốt cán đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chương trình trọng điểm quốc gia môn Toán này do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán là đơn vị thường trực phối hợp.

* Xem toàn bộ bản nháp

Duong Tam