Tin Tức

Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh ng

Chú thích ảnh
Khu giải quyết thủ tục hành chính Khu liên cơ quan thành phố Hà Nội. Ảnh tư liệu: Lâm Khánh / TTXVN

Để hiện thực hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành và chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chiến lược. Chiến lược quan trọng quốc gia về cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, góp phần tạo đà phát triển kinh tế – xã hội, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính và quy định kinh doanh

Theo Văn phòng Chính phủ, từ năm 2021 đến nay, 1.758 quy định nghiệp vụ đã được cắt giảm, đơn giản hóa trong 143 văn bản quy phạm pháp luật, gồm: 12 luật, 47 nghị định và 10 quyết định của Thủ tướng Chính phủ. , 72 thông tư và 3 văn bản khác. Một số bộ, ngành thực hiện tốt công tác rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định trong lĩnh vực kinh doanh như: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, …

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.107 quy định của 9, bộ, cơ quan: Bộ Giao thông vận tải; Thông tin và giao tiếp; Xây dựng; Thuộc về y học; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Lao động – Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường; Giao dục va đao tạo; Ngân hàng Việt Nam. Theo đó, các bộ, ngành này sẽ ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung 188 văn bản quy phạm pháp luật để triển khai các quy hoạch đã được phê duyệt.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm toán. Kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, nhằm thể chế hóa 7 nội dung cải cách trong thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu đã được phê duyệt.

Trong đó có việc cụ thể hóa vai trò của cơ quan hải quan trong việc kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, tự động xử lý, phân tích, kết nối, chia sẻ thông tin, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; áp dụng đồng bộ 3 phương thức kiểm tra để giảm số lượng lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra, trên cơ sở quản lý rủi ro và tuân thủ của doanh nghiệp …

Cổng tra cứu và tư vấn quy định doanh nghiệp đã cập nhật 17.687 quy định hiện hành, 352 quy định dự kiến ​​được ban hành trong 9 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.029 quy định kinh doanh để lấy ý kiến ​​hiệp hội, doanh nghiệp, người dân và giám sát việc thực hiện các phương án cải cách.

Đổi mới việc thực hiện thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp, nhiều địa phương đã bước đầu nâng cấp hệ thống đáp ứng yêu cầu số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, kết quả số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính còn tương đối thấp, chỉ có khoảng 5,92% kết quả thủ tục hành chính được cấp bản điện tử có giá trị pháp lý. để tái sử dụng; 17,5% hồ sơ được số hóa nhưng chủ yếu mới dừng lại ở việc chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử ở khâu tiếp nhận hồ sơ, chưa thực hiện đầy đủ quy trình số hóa ở khâu xử lý. , trả kết quả theo quy định.

Theo Văn phòng Chính phủ, Cổng Dịch vụ công quốc gia được khai trương và đi vào hoạt động từ tháng 12/2019, đến nay đã cung cấp 3.805 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Đã có hơn 2,8 triệu tài khoản đăng ký (tăng hơn Gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021); hơn 720 triệu lượt tìm hiểu thông tin, dịch vụ (tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2021); hơn 129,6 triệu hồ sơ đồng bộ hóa nhà nước (tăng hơn 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2021); hơn 4,78 triệu hồ sơ trực tuyến được thực hiện từ Cổng (tăng hơn 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2021); hơn 2,6 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 2,78 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 16 lần so với cùng kỳ năm 2021).

Qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đã tiếp nhận và xử lý hơn 189 nghìn cuộc gọi đến tổng đài và hơn 46 nghìn đơn khiếu nại, kiến ​​nghị. Kết quả này có sự đóng góp và tổ chức thực hiện tích cực, hiệu quả của nhiều bộ, ngành, địa phương như: Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nam, Điện lực Việt Nam, Bình Phước, Bình Định, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Quảng Ninh, Long An, Khánh Hòa, Kon Tum, Hải Dương, An Giang, Thái Nguyên …

Hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành

Các nền tảng, hệ thống thông tin quan trọng của Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian qua tiếp tục được vận hành và phát triển, góp phần đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc. , chuyển đổi số trong cơ quan hành chính nhà nước và phục vụ chỉ đạo, điều hành. Việc gửi, nhận văn bản điện tử đã ký số giữa các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương được triển khai theo Quyết định số 28/2018 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đạt được nhiều kết quả tích cực, giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm đảm bảo công khai, minh bạch.

Báo cáo của Văn phòng Chính phủ cho thấy, 8 tháng đầu năm 2022, số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia là hơn 3,56 triệu văn bản. Tính đến nay, đã có hơn 14,2 triệu văn bản điện tử được gửi và nhận trên Trục liên lạc, trung bình khoảng 550.000 văn bản / tháng. Theo số liệu do các bộ, ngành, địa phương cung cấp, 98% đơn vị đã thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử ở 4 cấp hành chính.

Việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử được triển khai quyết liệt tại Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và giao tiếp; Nội vụ; Thuộc về y học; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các cơ quan: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; BHXH Việt Nam và nhiều địa phương như An Giang, Bắc Giang, Bình Định, Bình Thuận, Hưng Yên, Kon Tum, Lạng Sơn, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế, Tuyên tiết giảm chi phí, thời gian xử lý, nâng cao năng suất lao động, tăng tính công khai, minh bạch, trách nhiệm cá nhân của đơn vị, cá nhân trong giải quyết công việc. 90% cơ quan đã xử lý công việc trên môi trường điện tử, 70% lãnh đạo các cấp sử dụng chữ ký số cá nhân trong việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường điện tử.

45% bộ, cơ quan, địa phương đã xây dựng, xây dựng và đưa vào vận hành Phân hệ theo dõi nhiệm vụ của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân, Thủ trưởng Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh giao theo Nghị quyết 76 / NQ-CP của Chính phủ.

Hiện nay, hầu hết các bộ, cơ quan, địa phương đã tập trung chuẩn hóa báo cáo theo yêu cầu của Nghị định số 09/2019 / NĐ-CP của Chính phủ để phục vụ triển khai báo cáo điện tử. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã xây dựng và vận hành Hệ thống thông tin báo cáo để hình thành nguồn thông tin, dữ liệu số phục vụ chỉ đạo, điều hành, đồng thời tích hợp cung cấp một số thông tin. , dữ liệu quan trọng từ các Hệ thống này với Hệ thống Thông tin Báo cáo Chính phủ, Trung tâm; 69/179 phương thức báo cáo của các bộ, cơ quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội được tích hợp hoặc nhập trực tiếp trên Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ.

Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm Thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã hoạt động liên tục gần 2 năm, với 28.000 cán bộ, công chức cả nước tham gia trong gần 2 năm. vận hành, sử dụng hàng ngày, báo cáo định kỳ, cung cấp các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, báo cáo hàng ngày trên Hệ thống. Hệ thống đã kết nối, liên thông với các hệ thống thông tin báo cáo, cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành của 15 bộ, cơ quan, tập đoàn, tổng công ty nhà nước và 63 địa phương để cung cấp thông tin. , dữ liệu trực tuyến thời gian thực với 210 chỉ số thông tin trực tuyến; đang xây dựng 04 bộ chỉ số (Bộ chỉ tiêu điều hành, Bộ chỉ tiêu thống kê, Bộ chỉ tiêu theo dõi, giám sát, Bộ chỉ tiêu kinh tế – xã hội của địa phương) phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (với tần suất dữ liệu theo ngày, tháng, quý và năm, giai đoạn 2010-2022).

Hệ thống thông tin phục vụ họp và giải quyết công việc của Chính phủ 8 tháng đầu năm 2022 đã phục vụ 15 hội nghị, cuộc họp của Chính phủ và xử lý 282 phiếu lấy ý kiến ​​thành viên Chính phủ (thay thế gần 103 nghìn hồ sơ). tài liệu, hồ sơ giấy), lũy kế đến nay đã phục vụ 59 hội nghị, cuộc họp của Chính phủ và xử lý 1.290 phiếu lấy ý kiến ​​thành viên Chính phủ (thay thế hơn 465 nghìn văn bản, hồ sơ giấy). ). Đồng thời, hệ thống theo dõi, đánh giá nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đang được khẩn trương hoàn thiện, nâng cấp đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra. việc thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan, địa phương dựa trên dữ liệu thời gian thực, giúp tăng cường tính công khai, minh bạch, cá nhân hóa trách nhiệm của từng cá nhân. , tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.Nguồn: https://baotintuc.vn/chinh-phu-voi-nguoi-dan/so-hoa-ho-so-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-20220914171911517.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button