Đại tá Vũ Hoài Bắc làm Cục trưởng Cục An ninh điều tra TP.

Back to top button