Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực.

Back to top button