Giáo Dục

Tăng cường hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông

Chú thích ảnh
Bộ GD-ĐT vừa có văn bản về việc tăng cường triển khai công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông. Minh họa: TTXVN

Theo đó, thời gian qua, trên địa bàn, công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông tại các trường học cơ bản đã được UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo, đồng thời thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội.

Ở Trung ương, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện một số giải pháp hỗ trợ, tham mưu cho Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện. tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Các phòng tư vấn tâm lý học đường được thành lập ở nhiều trường học; nhận thức của lãnh đạo, giáo viên trong trường học về công tác tư vấn tâm lý cho học sinh ngày càng nâng cao; Đội ngũ giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng về công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường học … Những kết quả bước đầu này đã góp phần phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp cho học sinh đang hoặc có nguy cơ mắc bệnh. gặp khó khăn về tâm lý trong học tập và cuộc sống, có hướng giải quyết phù hợp, hạn chế thấp nhất những tác động xấu có thể xảy ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác hỗ trợ tư vấn tâm lý cho học sinh vẫn còn một số hạn chế. Trong đó công tác chỉ đạo thực hiện ở nhiều địa phương chưa được quan tâm, chú trọng; hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho gia đình, cộng đồng và xã hội về sức khỏe tâm thần, tâm lý học đường chưa phong phú, đa dạng và hiệu quả; Cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường để thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh còn chưa chặt chẽ, đồng bộ. Công tác tư vấn tâm lý học đường ở nhiều cơ sở giáo dục còn lúng túng, chưa đúng quy trình, chưa đáp ứng yêu cầu … Nhiều học sinh THPT đã gặp phải các vấn đề tâm lý như căng thẳng, rối loạn. lo âu, rối loạn hành vi, trầm cảm, tự tử …

Năm 2022 và những năm tiếp theo, để đảm bảo và nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ tư vấn tâm lý cho học sinh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông.

Đặc biệt, tiếp tục triển khai quán triệt các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh. Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, gia đình – nhà trường – xã hội về vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan trong công tác hỗ trợ. Hỗ trợ và tư vấn tâm lý cho học sinh. Hoạt động truyền thông cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, có chiều sâu và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng và hấp dẫn.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế và các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo về việc này. thực hiện công tác phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp học sinh có khó khăn về tâm lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc, hình thức và nội dung tư vấn học đường; có biện pháp phòng ngừa, phát hiện và can thiệp kịp thời về công tác tư vấn tâm lý học đường; đánh giá, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt công tác hỗ trợ hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh. Ngoài ra, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nâng cao năng lực, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tại các cơ sở giáo dục về công tác tư vấn tâm lý học đường.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ bố trí, sắp xếp cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác tư vấn tâm lý học đường theo quy định; nghiên cứu cơ chế bố trí cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý theo hợp đồng lao động.

Các địa phương xem xét bố trí ngân sách và cơ sở vật chất cho các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tâm lý tại địa phương; thực hiện các giải pháp huy động các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục cũng như công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh tại các tổ chức, đơn vị. , nhà cung cấp dịch vụ có liên quan.



Nguồn: https://baotintuc.vn/giao-duc/tang-cuong-ho-tro-tu-van-tam-ly-cho-hoc-sinh-pho-thong-20220905160136644.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button