Giáo Dục

Thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh ĐH, tuyển sinh CĐ ngành Giáo dục Mầm non

Chú thích ảnh
Minh họa: Đức Tường / TTXVN

Theo đó, Bộ GD & ĐT yêu cầu thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh đại học; Công tác tuyển sinh cao đẳng ngành Sư phạm Mầm non năm 2022 bám sát Thông tư số 03/2022 / TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và tuyển sinh cao đẳng hệ Mầm non. Giáo dục Tuổi thơ; Thông tư số 08/2022 / TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non (Thông tư số 08/2022 / TT-BGDĐT).

Cụ thể, việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh các trình độ, hình thức đào tạo đảm bảo đúng năng lực đào tạo của đơn vị theo quy định. Chú trọng việc thực hiện quy trình xác định chỉ tiêu và thông báo chỉ tiêu tuyển sinh; việc thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ sở đào tạo trước Bộ Giáo dục và Đào tạo và trước xã hội theo quy định.

Việc xây dựng và công bố đề án tuyển sinh thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 08/2022 / TT-BGDĐT, trong đó lưu ý các thông tin giới thiệu về cơ sở đào tạo, ngành, chương trình đào tạo. giấy phép đào tạo; điều kiện đảm bảo chất lượng và kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo; tỷ lệ tốt nghiệp và tỷ lệ có việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn của sinh viên tốt nghiệp, thông tin tuyển sinh hệ chính quy 2 năm gần nhất.

Ngoài ra, còn có thông tin về chi phí đào tạo, học phí, phí dịch vụ tuyển sinh và các phí dịch vụ khác cho toàn khóa học và từng năm học; chính sách học bổng, miễn giảm học phí, hỗ trợ kinh phí, chỗ ở ký túc xá và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác cho người học.

Kế hoạch tuyển sinh và phạm vi tuyển sinh trong năm, bao gồm quy định về đối tượng và điều kiện tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh các ngành, chương trình đào tạo; quy trình, thủ tục đăng ký và các thông tin cần thiết khác cho ứng viên. Phương án xử lý rủi ro khi thực hiện tuyển sinh và cam kết trách nhiệm của cơ sở đào tạo. Việc công bố, công khai và điều chỉnh đề án tuyển sinh.

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức tuyển sinh và chính sách ưu tiên trong tuyển sinh thực hiện theo quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Thông tư số 08 / 2022 / TT-BGDĐT.

Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh theo đúng quy định tại các Điều 12, 13, 14, 15 Thông tư số 08/2022 / TT-BGDĐT, đặc biệt chú trọng các khâu ra đề, coi thi, chấm thi. đánh dấu, và vị trí việc làm. đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi.

Về quy trình thanh tra, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo tổ chức hoạt động thanh tra tuyển sinh theo quy định tại Thông tư số 23/2016 / TT-BGDĐT; Quy trình thanh tra bám sát quy định tại Thông tư số 06/2021 / TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra. một cuộc thanh tra.

Cơ sở đào tạo có trách nhiệm gửi kế hoạch, kết luận thanh tra và thông báo kết quả thanh tra tuyển sinh ngay sau khi được ban hành cho Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế và Đại học Đà Nẵng gửi kế hoạch thanh tra, kết luận và kết quả kiểm tra. công tác tuyển dụng ngay khi được cấp vào Trường theo phân cấp quản lý.Nguồn: https://baotintuc.vn/giao-duc/thanh-tra-kiem-tra-cong-tac-tuyen-sinh-dh-tuyen-sinh-cd-nganh-giao-duc-mam-non-20220810112633928.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button