Thế Giới

Tháo gỡ điểm nghẽn để phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội


Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Chính phủ về xây dựng, hoàn thiện thể chế, sáng 16/9. Ảnh: Dương Giang / TTXVN

Loại bỏ các nút thắt cổ chai

Một trong những nội dung cần tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật trong nhiệm kỳ 2021-2026 mà Bộ Tư pháp nêu ra là hoàn thiện thể chế để xử lý những vấn đề đặt ra trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả đại dịch. Đại dịch covid-19. Trong đó, trọng tâm là các văn bản quy phạm pháp luật cần ban hành kịp thời để tháo gỡ những nút thắt, cản trở phát triển, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Định hướng này cũng là sự cụ thể hóa các chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh phát triển, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm “kép” vừa phòng chống dịch bệnh. kiểm soát, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong bình thường mới.

Để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát. kiểm soát những vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và kiến ​​nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Qua rà soát, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chỉ rõ những vướng mắc, khó khăn cụ thể do các quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu đồng bộ, chưa thống nhất. Các khuyến nghị tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư, sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Việc sửa đổi, bổ sung những vướng mắc nêu trên liên quan đến 79 luật, 3 Nghị quyết của Quốc hội, 188 Nghị định, 20 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 135 Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 21 bộ, ngành. cấp bộ. Qua tổng kết, rà soát, Văn phòng Chính phủ nhận thấy cần nghiên cứu, sửa đổi ngay để tháo gỡ những vướng mắc quy định tại 29 luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 10 bộ.

Kịp thời tháo gỡ vướng mắc, huy động mọi nguồn lực xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tại Công văn 1079 / CĐ-TTg gửi 10 Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương , Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Nội vụ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cụ thể trong việc rà soát các quy định của pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho đầu tư, kinh doanh.

Tại Công văn, Thủ tướng lưu ý các bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho việc rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của bộ. ngành riêng. Các bộ, ngành cần tập trung đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật còn chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, vướng mắc. hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, quản lý tài sản công, ngân sách nhà nước, thuế, phí, xây dựng … xử lý 10 bộ …

Trước những khó khăn do dịch bệnh gây ra, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội, Chính phủ ban hành và triển khai nhiều giải pháp về chính sách thuế để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, ổn định và đầu tư phát triển. doanh nghiệp tư nhân. Đặc biệt, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phù hợp với bối cảnh, điều kiện của đất nước, đồng thời tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước theo nguyên tắc kinh tế – xã hội. sự phát triển. Dưới sự chỉ đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã chủ động nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền các chính sách về thuế, phí, lệ phí và tiền. cho thuê đất để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khởi động lại nền kinh tế như gia hạn nộp thuế, miễn, giảm các loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất.

Tổng số thuế và số thu ngân sách được giãn, miễn, giảm theo các chính sách đã ban hành và thực hiện đến năm 2020 khoảng 129 nghìn tỷ đồng. Năm 2021, thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất tiếp tục được gia hạn, thực hiện miễn, giảm các loại thuế, phí, lệ phí với số tiền ước tính đến nay khoảng 118 nghìn tỷ đồng. Hiện Bộ Tài chính đang nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các giải pháp hỗ trợ tiếp theo.

Nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội

Đánh giá thực trạng việc thực hiện các chính sách, quy định về an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Bắc Giang đánh giá, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chính sách người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đặc biệt việc thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 được thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

UBND tỉnh Bắc Giang xác định 3 yêu cầu đối với việc hoàn thiện chính sách, quy định về an sinh xã hội, đó là: Tiếp tục hoàn thiện các quy định còn thiếu và bổ sung các quy định còn thiếu trong luật. pháp luật về an sinh xã hội với các trụ cột, như: Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm, Bộ luật Lao động nhằm hỗ trợ người lao động thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tăng cường các hoạt động tổng kết, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về an sinh xã hội. Trong xây dựng pháp luật về an sinh xã hội, cần tiếp tục tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế để áp dụng cho Việt Nam.

Để nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội, UBND tỉnh Bắc Giang đưa ra 5 giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. chỉ đạo, phối hợp, giám sát việc tổ chức, thực hiện các chính sách, quy định của pháp luật về an sinh xã hội của Trung ương và của tỉnh; đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách và các quy định của pháp luật về an sinh xã hội, nhất là đối với các nhóm đối tượng được hưởng các chính sách này để nâng cao khả năng tiếp cận chính sách. . Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân, hộ gia đình, người lao động, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc bảo đảm an sinh xã hội trên tinh thần xã hội hóa, khuyến khích và tạo điều kiện để người dân nâng cao tính tự cung tự cấp. Việc tổ chức, thực hiện các chính sách, quy định của pháp luật về an sinh xã hội phải đảm bảo đồng bộ, gắn với cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng. được hưởng các chính sách thuận lợi, công khai và minh bạch; tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác an sinh xã hội.

Để tạo sự chuyển biến đột phá và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội, UBND tỉnh Bắc Giang đã đề xuất, kiến ​​nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cùng Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành liên quan đẩy nhanh việc nghiên cứu, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các chính sách an sinh xã hội; trên cơ sở đó, tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các chính sách pháp luật về nội dung này …

Source link

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button