Kinh Doanh

Thu nhập bình quân hộ giàu cao hơn 8 lần hộ nghèo | Tài chính – Kinh doanh


Mỗi người Việt Nam có thu nhập bình quân 4,23 triệu đồng / tháng

Tổng cục Thống kê vừa công bố kết quả Điều tra mức sống dân số năm 2020. Theo đó, thu nhập bình quân của cả nước đến năm 2020 theo giá hiện hành đạt khoảng 4,23 triệu đồng / người / tháng, giảm khoảng 2% so với năm 2019. Trong đó, thu nhập bình quân khu vực thành thị đạt 5,538 triệu đồng / người / tháng, gấp gần 1,6 lần khu vực nông thôn là 3,48 triệu đồng / người / tháng. Nhóm hộ giàu nhất có thu nhập bình quân năm 2020 là 9,108 triệu đồng / người / tháng, gấp 8 lần nhóm hộ nghèo nhất có thu nhập 1,139 triệu đồng / người / tháng. Vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là Đông Nam Bộ với 6,023 triệu đồng / người / tháng, gấp 2,2 lần vùng có thu nhập bình quân đầu người thấp nhất là Trung du và miền núi phía Bắc với 2,745 triệu đồng. Đồng / người / tháng.
Báo cáo cũng cho thấy Bình Dương là địa phương dẫn đầu cả nước thu nhập bình quân bình quân đầu người 7,019 triệu đồng / người / tháng. Vị trí thứ hai là Thành phố Hồ Chí Minh Thu nhập bình quân đầu người đạt 6,537 triệu đồng / người / tháng, đứng thứ 3 là Hà Nội với 5,981 triệu đồng / người / tháng. Điều này cũng tương ứng với mức thu nhập bình quân của nhóm hộ giàu nhất cả nước tại Bình Dương đạt 13,038 triệu đồng / người / tháng. Nhưng đứng thứ hai về thu nhập bình quân của nhóm hộ giàu nhất là Cần Thơ với 12,710 triệu đồng / người / tháng; Đứng thứ ba là Hà Nội đạt 12,060 triệu đồng / người / tháng và thứ tư là Thành phố Hồ Chí Minh đạt 11,868 triệu đồng / người / tháng.

Trong tổng thu nhập năm 2020, tỷ trọng thu nhập từ tiền lương, tiền công chiếm 55,3%, thu nhập tự doanh trong nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 11,2%, thu từ hoạt động tự do phi nông, lâm, ngư nghiệp chiếm chiếm 22,9%, thu khác chiếm 10,6%. Tổng cục Thống kê nhận xét, cơ cấu thu nhập qua các năm thay đổi theo hướng tiến bộ hơn, trong đó tỷ trọng thu từ tiền lương, tiền công ngày càng tăng, ngược lại với tỷ trọng thu từ hoạt động tự doanh. Nông, lâm, thủy sản ngày càng giảm, kết quả này phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu việc làm.

Hộ giàu chi tiêu trung bình gấp 3,5 lần so với hộ nghèo

Cuộc khảo sát chỉ ra rằng trong năm qua, chi tiêu hộ bình quân cả nước là 2,89 triệu đồng / người / tháng, tăng 13% so với năm 2018. Năm 2020 là năm người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi bệnh viêm đường hô hấp cấp tính. Covid-19 chi năm nay tăng chậm hơn năm trước (chi bình quân năm 2018 tăng 18% so với năm 2016).
Thu nhập bình quân của hộ giàu cao gấp 8 lần hộ nghèo - Ảnh 1

Các hộ gia đình thành thị trung bình cao hơn 1,6 lần so với các hộ gia đình nông thôn

Hộ gia đình thành thị có mức chi tiêu bình quân đầu người / tháng xấp xỉ 3,8 triệu đồng trong khi hộ gia đình nông thôn chỉ ở mức 2,4 triệu đồng / người / tháng, mức chênh lệch giữa hai khu vực là 1,6 lần. Khu vực Đông Nam Bộ luôn đứng đầu cả nước với mức chi tiêu hộ gia đình cao nhất với khoảng 3,9 triệu đồng / người / tháng. Trong khi đó, vùng Trung du và miền núi phía Bắc có mức chi thấp nhất, tương đương 2,1 triệu đồng / người / tháng. Ngoài ra, mức tăng chi tiêu bình quân đầu người / tháng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc năm 2020 chỉ tăng 5% so với năm 2018 trong khi vùng Đông Nam bộ tăng 17,3% so với năm 2018.

Trong khi, chi tiêu bình quân đầu người của nhóm giàu nhất cao gấp 3,5 lần so với nhóm nghèo nhất. Cụ thể, nhóm hộ giàu nhất chi tiêu bình quân đầu người xấp xỉ 4,8 triệu đồng / người / tháng trong khi nhóm hộ nghèo nhất chi tiêu gần 1,4 triệu đồng / người / tháng.
Mức chi tiêu cho cuộc sống chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi tiêu bình quân đầu người của hộ gia đình. Năm 2020, chi tiêu bình quân cho đời sống là 2,7 triệu đồng / người / tháng (chiếm 93% tổng chi tiêu hộ gia đình), trong đó Ăn bình quân đầu người / tháng xấp xỉ 1,69 triệu đồng và các chi phí khác khoảng 1,2 triệu đồng / người / tháng. Tuy nhiên, có một xu hướng rõ ràng là các hộ gia đình giảm dần tiêu thụ tinh bột, do lượng gạo tiêu thụ bình quân / người / tháng đã giảm qua các năm, từ 9,7 kg / người / tháng năm 2010 xuống 8,1 kg / người / tháng năm 2018. và chỉ đạt 7,6 kg / người / tháng vào năm 2020. Ngược lại, tiêu thụ thịt các loại có xu hướng tăng nhẹ qua các năm, từ 1,8 kg / người / tháng năm 2010 lên 2,3 kg / người / tháng 2020. Riêng tiêu thụ trứng sẽ tăng vào năm 2020, chủ yếu do năm 2020 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Covid-19 và các tập hạn chế tiếp xúc xã hội, trứng là mặt hàng được các hộ gia đình ưa chuộng sử dụng để bổ sung dinh dưỡng thay vì các loại …
Cuộc điều tra được thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm 46.995 hộ gia đình đại diện cho cả nước, thành thị và nông thôn, 6 vùng địa lý, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. . Thông tin về chi tiêu chỉ mang tính đại diện cho cấp quốc gia và 6 vùng địa lý. Thông tin được thu thập trong cuộc khảo sát này bao gồm: thu nhập, chi tiêu, nhân khẩu học, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, việc làm, đồ dùng lâu bền, nhà ở, điện, nước, điều kiện vệ sinh, tham gia các chương trình trợ giúp của hộ gia đình và thành viên hộ gia đình và một số đặc điểm của xã.


.Source link

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button