Kinh Doanh

Thủ quỹ, người nắm giữ 200 tỷ USD tiền mặt cho Apple nghỉ hưu


Theo nguồn tin của Bloomberg, thủ quỹ kiêm người chịu trách nhiệm nắm giữ và quản lý gần 200 tỷ USD tiền của Apple đã chính thức nghỉ hưu, rời bỏ nhà sản xuất iPhone sau khoảng 35 năm làm việc.

</p> <p>Cụ thể, Thủ quỹ Gary Wipfler đã từ chức trong những tuần gần đây, tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được công khai vào thời điểm này. Gary phụ trách giám sát số dư tiền mặt, các khoản đầu tư và chương trình hoàn vốn của Apple. Đây cũng là một con số cố định trong các cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý của Apple. Giám đốc điều hành cấp cao 62 tuổi thường báo cáo với Giám đốc Tài chính Luca Maestri. </p> <p>Người phát ngôn của Apple từ chối bình luận. </p> <p>Sự nghiệp của Wipfler tại Apple rất ấn tượng khi ông đã gắn bó với công ty qua nhiều đời CEO – kể cả trước khi Steve Jobs quay trở lại công ty vào năm 1997, khi Apple đang bên bờ vực phá sản. Wipfler cũng chịu trách nhiệm giám sát Braeburn Capital, Reno của Apple, một công ty con có trụ sở tại Nevada quản lý tài sản của Apple. </p> <div class="82631c542e6c811839d7e92225563e8c" data-index="2" style="float: none; margin:0px 0 0px 0; text-align:center;"> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-6888622622286938" data-ad-slot="3046559807" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></div><p>Apple đã thay đổi chiến lược tiền mặt khi Tim Cook lên làm giám đốc điều hành vào năm 2011. Ông đã chi nhiều tiền hơn của công ty vào các chương trình mua lại cổ phiếu và cổ tức, đồng thời tránh xa nó. mua lại đắt tiền. Thương vụ lớn nhất của công ty cho đến nay vẫn là mua lại Beats Electronics và Beats Music trị giá 3 tỷ USD vào năm 2014.</p> <p>Apple đã kết thúc quý trước với 194 tỷ đô la tiền mặt và chứng khoán thị trường. Tuy nhiên, Apple đã và đang làm việc để giảm dòng tiền để đạt được sự trung lập về tiền mặt, có nghĩa là công ty sẽ có một lượng tiền mặt và nợ bằng nhau.</p> <p><i>Nguồn: Bloomberg</i></p> <p class="p-author"> <strong class="detail-author">Phương Linh</strong> </p> <div class="p-source source2"> <p>Theo Kinh doanh và Tiếp thị </p> </p></div></p></div><div class="82631c542e6c811839d7e92225563e8c" data-index="5" style="float: none; margin:0px 0 0px 0; text-align:center;"> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-6888622622286938" data-ad-slot="8649418469" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></div><p> .<br /> <br /><br /> <br /><a href="https://cafebiz.vn/thu-quy-nguoi-nam-giu-200-ty-usd-tien-mat-cho-apple-nghi-huu-20210930093309566.chn" target="_blank" rel="noopener">Source link </a></p> <div class="82631c542e6c811839d7e92225563e8c" data-index="3" style="float: none; margin:0px 0 0px 0; text-align:center;"> <script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-6888622622286938" data-ad-slot="3046559807" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></div><div style="font-size: 0px; height: 0px; line-height: 0px; margin: 0; padding: 0; clear: both;"></div><div class="post-bottom-meta post-bottom-tags post-tags-modern"><div class="post-bottom-meta-title"><span class="tie-icon-tags" aria-hidden="true"></span> Tags</div><span class="tagcloud"><a href="https://tintuc7s.com/tag/qua-tao/" rel="tag">quả táo</a></span></div></div><div id="post-extra-info"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="single-post-meta" class="post-meta clearfix"><span class="author-meta single-author with-avatars"><span class="meta-item meta-author-wrapper meta-author-1"> <span class="meta-author-avatar"> <a href="https://tintuc7s.com/author/datknight/"><img onload="Wpfcll.r(this,true);" src="https://tintuc7s.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif" alt='Photo of Tin Tức 7S' data-wpfc-original-src='https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=140&d=mm&r=g' data-wpfc-original-srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=280&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-140 photo' height='140' width='140' loading='lazy'/></a> </span> <span class="meta-author"><a href="https://tintuc7s.com/author/datknight/" class="author-name tie-icon" title="Tin Tức 7S">Tin Tức 7S</a></span></span></span><span class="date meta-item tie-icon">September 30, 2021</span><div class="tie-alignright"><span class="meta-comment tie-icon meta-item fa-before">0</span><span class="meta-views meta-item"><span class="tie-icon-fire" aria-hidden="true"></span> 0 </span><span class="meta-reading-time meta-item"><span class="tie-icon-bookmark" aria-hidden="true"></span> 1 minute read</span></div></div><div id="share-buttons-top" class="share-buttons share-buttons-top"> <div class="share-links icons-only"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://tintuc7s.com/thu-quy-nguoi-nam-giu-200-ty-usd-tien-mat-cho-apple-nghi-huu/" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn" data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="screen-reader-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Th%E1%BB%A7%20qu%E1%BB%B9%2C%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20n%E1%BA%AFm%20gi%E1%BB%AF%20200%20t%E1%BB%B7%20USD%20ti%E1%BB%81n%20m%E1%BA%B7t%20cho%20Apple%20ngh%E1%BB%89%20h%C6%B0u&url=https://tintuc7s.com/thu-quy-nguoi-nam-giu-200-ty-usd-tien-mat-cho-apple-nghi-huu/" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn" data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="screen-reader-text">Twitter</span> </a> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://tintuc7s.com/thu-quy-nguoi-nam-giu-200-ty-usd-tien-mat-cho-apple-nghi-huu/&title=Th%E1%BB%A7%20qu%E1%BB%B9%2C%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20n%E1%BA%AFm%20gi%E1%BB%AF%20200%20t%E1%BB%B7%20USD%20ti%E1%BB%81n%20m%E1%BA%B7t%20cho%20Apple%20ngh%E1%BB%89%20h%C6%B0u" rel="external noopener nofollow" title="LinkedIn" target="_blank" class="linkedin-share-btn" data-raw="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url={post_full_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-linkedin"></span> <span class="screen-reader-text">LinkedIn</span> </a> <a href="https://www.tumblr.com/share/link?url=https://tintuc7s.com/thu-quy-nguoi-nam-giu-200-ty-usd-tien-mat-cho-apple-nghi-huu/&name=Th%E1%BB%A7%20qu%E1%BB%B9%2C%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20n%E1%BA%AFm%20gi%E1%BB%AF%20200%20t%E1%BB%B7%20USD%20ti%E1%BB%81n%20m%E1%BA%B7t%20cho%20Apple%20ngh%E1%BB%89%20h%C6%B0u" rel="external noopener nofollow" title="Tumblr" target="_blank" class="tumblr-share-btn" data-raw="https://www.tumblr.com/share/link?url={post_link}&name={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-tumblr"></span> <span class="screen-reader-text">Tumblr</span> </a> <a href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://tintuc7s.com/thu-quy-nguoi-nam-giu-200-ty-usd-tien-mat-cho-apple-nghi-huu/&description=Th%E1%BB%A7%20qu%E1%BB%B9%2C%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20n%E1%BA%AFm%20gi%E1%BB%AF%20200%20t%E1%BB%B7%20USD%20ti%E1%BB%81n%20m%E1%BA%B7t%20cho%20Apple%20ngh%E1%BB%89%20h%C6%B0u&media=https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/09/photo1632969160229-16329691603661197406275.jpg" rel="external noopener nofollow" title="Pinterest" target="_blank" class="pinterest-share-btn" data-raw="https://pinterest.com/pin/create/button/?url={post_link}&description={post_title}&media={post_img}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-pinterest"></span> <span class="screen-reader-text">Pinterest</span> </a> <a href="https://reddit.com/submit?url=https://tintuc7s.com/thu-quy-nguoi-nam-giu-200-ty-usd-tien-mat-cho-apple-nghi-huu/&title=Th%E1%BB%A7%20qu%E1%BB%B9%2C%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20n%E1%BA%AFm%20gi%E1%BB%AF%20200%20t%E1%BB%B7%20USD%20ti%E1%BB%81n%20m%E1%BA%B7t%20cho%20Apple%20ngh%E1%BB%89%20h%C6%B0u" rel="external noopener nofollow" title="Reddit" target="_blank" class="reddit-share-btn" data-raw="https://reddit.com/submit?url={post_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-reddit"></span> <span class="screen-reader-text">Reddit</span> </a> <a href="https://api.whatsapp.com/send?text=Th%E1%BB%A7%20qu%E1%BB%B9%2C%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20n%E1%BA%AFm%20gi%E1%BB%AF%20200%20t%E1%BB%B7%20USD%20ti%E1%BB%81n%20m%E1%BA%B7t%20cho%20Apple%20ngh%E1%BB%89%20h%C6%B0u%20https://tintuc7s.com/thu-quy-nguoi-nam-giu-200-ty-usd-tien-mat-cho-apple-nghi-huu/" rel="external noopener nofollow" title="WhatsApp" target="_blank" class="whatsapp-share-btn" data-raw="https://api.whatsapp.com/send?text={post_title}%20{post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-whatsapp"></span> <span class="screen-reader-text">WhatsApp</span> </a></div></div></div></div><div class="clearfix"></div><script id="tie-schema-json" type="application/ld+json">{"@context":"http:\/\/schema.org","@type":"Article","dateCreated":"2021-09-30T02:37:09+00:00","datePublished":"2021-09-30T02:37:09+00:00","dateModified":"2021-09-30T02:37:09+00:00","headline":"Th\u1ee7 qu\u1ef9, ng\u01b0\u1eddi n\u1eafm gi\u1eef 200 t\u1ef7 USD ti\u1ec1n m\u1eb7t cho Apple ngh\u1ec9 h\u01b0u","name":"Th\u1ee7 qu\u1ef9, ng\u01b0\u1eddi n\u1eafm gi\u1eef 200 t\u1ef7 USD ti\u1ec1n m\u1eb7t cho Apple ngh\u1ec9 h\u01b0u","keywords":"qu\u1ea3 t\u00e1o","url":"https:\/\/tintuc7s.com\/thu-quy-nguoi-nam-giu-200-ty-usd-tien-mat-cho-apple-nghi-huu\/","description":"Theo ngu\u1ed3n tin c\u1ee7a Bloomberg, th\u1ee7 qu\u1ef9 ki\u00eam ng\u01b0\u1eddi ch\u1ecbu tr\u00e1ch nhi\u1ec7m n\u1eafm gi\u1eef v\u00e0 qu\u1ea3n l\u00fd g\u1ea7n 200 t\u1ef7 USD ti\u1ec1n c\u1ee7a Apple \u0111\u00e3 ch\u00ednh th\u1ee9c ngh\u1ec9 h\u01b0u, r\u1eddi b\u1ecf nh\u00e0 s\u1ea3n xu\u1ea5t iPhone sau kho\u1ea3ng 35 n\u0103m l\u00e0m vi\u1ec7c. C\u1ee5 th\u1ec3","copyrightYear":"2021","articleSection":"Kinh Doanh","articleBody":" \r\n\n Theo ngu\u1ed3n tin c\u1ee7a Bloomberg, th\u1ee7 qu\u1ef9 ki\u00eam ng\u01b0\u1eddi ch\u1ecbu tr\u00e1ch nhi\u1ec7m n\u1eafm gi\u1eef v\u00e0 qu\u1ea3n l\u00fd g\u1ea7n 200 t\u1ef7 USD ti\u1ec1n c\u1ee7a Apple \u0111\u00e3 ch\u00ednh th\u1ee9c ngh\u1ec9 h\u01b0u, r\u1eddi b\u1ecf nh\u00e0 s\u1ea3n xu\u1ea5t iPhone sau kho\u1ea3ng 35 n\u0103m l\u00e0m vi\u1ec7c. C\u1ee5 th\u1ec3, Th\u1ee7 qu\u1ef9 Gary Wipfler \u0111\u00e3 t\u1eeb ch\u1ee9c trong nh\u1eefng tu\u1ea7n g\u1ea7n \u0111\u00e2y, tuy nhi\u00ean, th\u00f4ng tin n\u00e0y v\u1eabn ch\u01b0a \u0111\u01b0\u1ee3c c\u00f4ng khai v\u00e0o th\u1eddi \u0111i\u1ec3m n\u00e0y. Gary ph\u1ee5 tr\u00e1ch gi\u00e1m s\u00e1t s\u1ed1 d\u01b0 ti\u1ec1n m\u1eb7t, c\u00e1c kho\u1ea3n \u0111\u1ea7u t\u01b0 v\u00e0 ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh ho\u00e0n v\u1ed1n c\u1ee7a Apple. \u0110\u00e2y c\u0169ng l\u00e0 m\u1ed9t con s\u1ed1 c\u1ed1 \u0111\u1ecbnh trong c\u00e1c cu\u1ed9c h\u1ecdp b\u00e1o c\u00e1o k\u1ebft qu\u1ea3 kinh doanh h\u00e0ng qu\u00fd c\u1ee7a Apple. Gi\u00e1m \u0111\u1ed1c \u0111i\u1ec1u h\u00e0nh c\u1ea5p cao 62 tu\u1ed5i th\u01b0\u1eddng b\u00e1o c\u00e1o v\u1edbi Gi\u00e1m \u0111\u1ed1c T\u00e0i ch\u00ednh Luca Maestri. Ng\u01b0\u1eddi ph\u00e1t ng\u00f4n c\u1ee7a Apple t\u1eeb ch\u1ed1i b\u00ecnh lu\u1eadn. S\u1ef1 nghi\u1ec7p c\u1ee7a Wipfler t\u1ea1i Apple r\u1ea5t \u1ea5n t\u01b0\u1ee3ng khi \u00f4ng \u0111\u00e3 g\u1eafn b\u00f3 v\u1edbi c\u00f4ng ty qua nhi\u1ec1u \u0111\u1eddi CEO - k\u1ec3 c\u1ea3 tr\u01b0\u1edbc khi Steve Jobs quay tr\u1edf l\u1ea1i c\u00f4ng ty v\u00e0o n\u0103m 1997, khi Apple \u0111ang b\u00ean b\u1edd v\u1ef1c ph\u00e1 s\u1ea3n. Wipfler c\u0169ng ch\u1ecbu tr\u00e1ch nhi\u1ec7m gi\u00e1m s\u00e1t Braeburn Capital, Reno c\u1ee7a Apple, m\u1ed9t c\u00f4ng ty con c\u00f3 tr\u1ee5 s\u1edf t\u1ea1i Nevada qu\u1ea3n l\u00fd t\u00e0i s\u1ea3n c\u1ee7a Apple. Apple \u0111\u00e3 thay \u0111\u1ed5i chi\u1ebfn l\u01b0\u1ee3c ti\u1ec1n m\u1eb7t khi Tim Cook l\u00ean l\u00e0m gi\u00e1m \u0111\u1ed1c \u0111i\u1ec1u h\u00e0nh v\u00e0o n\u0103m 2011. \u00d4ng \u0111\u00e3 chi nhi\u1ec1u ti\u1ec1n h\u01a1n c\u1ee7a c\u00f4ng ty v\u00e0o c\u00e1c ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh mua l\u1ea1i c\u1ed5 phi\u1ebfu v\u00e0 c\u1ed5 t\u1ee9c, \u0111\u1ed3ng th\u1eddi tr\u00e1nh xa n\u00f3. mua l\u1ea1i \u0111\u1eaft ti\u1ec1n. Th\u01b0\u01a1ng v\u1ee5 l\u1edbn nh\u1ea5t c\u1ee7a c\u00f4ng ty cho \u0111\u1ebfn nay v\u1eabn l\u00e0 mua l\u1ea1i Beats Electronics v\u00e0 Beats Music tr\u1ecb gi\u00e1 3 t\u1ef7 USD v\u00e0o n\u0103m 2014.Apple \u0111\u00e3 k\u1ebft th\u00fac qu\u00fd tr\u01b0\u1edbc v\u1edbi 194 t\u1ef7 \u0111\u00f4 la ti\u1ec1n m\u1eb7t v\u00e0 ch\u1ee9ng kho\u00e1n th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng. Tuy nhi\u00ean, Apple \u0111\u00e3 v\u00e0 \u0111ang l\u00e0m vi\u1ec7c \u0111\u1ec3 gi\u1ea3m d\u00f2ng ti\u1ec1n \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea1t \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ef1 trung l\u1eadp v\u1ec1 ti\u1ec1n m\u1eb7t, c\u00f3 ngh\u0129a l\u00e0 c\u00f4ng ty s\u1ebd c\u00f3 m\u1ed9t l\u01b0\u1ee3ng ti\u1ec1n m\u1eb7t v\u00e0 n\u1ee3 b\u1eb1ng nhau.Ngu\u1ed3n: Bloomberg\n\n \n\n \n Ph\u01b0\u01a1ng Linh\n \n \n Theo Kinh doanh v\u00e0 Ti\u1ebfp th\u1ecb\n \n \n \n\n\n .\r\n\r\nSource link ","publisher":{"@id":"#Publisher","@type":"Organization","name":"Tin T\u1ee9c 7s","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/tintuc7s.com\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/Tic-tuc-logo.png"},"sameAs":["#","#","#","#"]},"sourceOrganization":{"@id":"#Publisher"},"copyrightHolder":{"@id":"#Publisher"},"mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/tintuc7s.com\/thu-quy-nguoi-nam-giu-200-ty-usd-tien-mat-cho-apple-nghi-huu\/","breadcrumb":{"@id":"#Breadcrumb"}},"author":{"@type":"Person","name":"Tin T\u1ee9c 7S","url":"https:\/\/tintuc7s.com\/author\/datknight\/"},"image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/tintuc7s.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/photo1632969160229-16329691603661197406275.jpg","width":1200,"height":374}}</script> <div id="share-buttons-bottom" class="share-buttons share-buttons-bottom"> <div class="share-links icons-text"> <div class="share-title"> <span class="tie-icon-share" aria-hidden="true"></span> <span> Share</span></div><a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://tintuc7s.com/thu-quy-nguoi-nam-giu-200-ty-usd-tien-mat-cho-apple-nghi-huu/" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn large-share-button" data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="social-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Th%E1%BB%A7%20qu%E1%BB%B9%2C%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20n%E1%BA%AFm%20gi%E1%BB%AF%20200%20t%E1%BB%B7%20USD%20ti%E1%BB%81n%20m%E1%BA%B7t%20cho%20Apple%20ngh%E1%BB%89%20h%C6%B0u&url=https://tintuc7s.com/thu-quy-nguoi-nam-giu-200-ty-usd-tien-mat-cho-apple-nghi-huu/" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn large-share-button" data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="social-text">Twitter</span> </a> <a href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://tintuc7s.com/thu-quy-nguoi-nam-giu-200-ty-usd-tien-mat-cho-apple-nghi-huu/&title=Th%E1%BB%A7%20qu%E1%BB%B9%2C%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20n%E1%BA%AFm%20gi%E1%BB%AF%20200%20t%E1%BB%B7%20USD%20ti%E1%BB%81n%20m%E1%BA%B7t%20cho%20Apple%20ngh%E1%BB%89%20h%C6%B0u" rel="external noopener nofollow" title="LinkedIn" target="_blank" class="linkedin-share-btn large-share-button" data-raw="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url={post_full_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-linkedin"></span> <span class="social-text">LinkedIn</span> </a> <a href="https://www.tumblr.com/share/link?url=https://tintuc7s.com/thu-quy-nguoi-nam-giu-200-ty-usd-tien-mat-cho-apple-nghi-huu/&name=Th%E1%BB%A7%20qu%E1%BB%B9%2C%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20n%E1%BA%AFm%20gi%E1%BB%AF%20200%20t%E1%BB%B7%20USD%20ti%E1%BB%81n%20m%E1%BA%B7t%20cho%20Apple%20ngh%E1%BB%89%20h%C6%B0u" rel="external noopener nofollow" title="Tumblr" target="_blank" class="tumblr-share-btn large-share-button" data-raw="https://www.tumblr.com/share/link?url={post_link}&name={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-tumblr"></span> <span class="social-text">Tumblr</span> </a> <a href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://tintuc7s.com/thu-quy-nguoi-nam-giu-200-ty-usd-tien-mat-cho-apple-nghi-huu/&description=Th%E1%BB%A7%20qu%E1%BB%B9%2C%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20n%E1%BA%AFm%20gi%E1%BB%AF%20200%20t%E1%BB%B7%20USD%20ti%E1%BB%81n%20m%E1%BA%B7t%20cho%20Apple%20ngh%E1%BB%89%20h%C6%B0u&media=https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/09/photo1632969160229-16329691603661197406275.jpg" rel="external noopener nofollow" title="Pinterest" target="_blank" class="pinterest-share-btn large-share-button" data-raw="https://pinterest.com/pin/create/button/?url={post_link}&description={post_title}&media={post_img}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-pinterest"></span> <span class="social-text">Pinterest</span> </a> <a href="https://reddit.com/submit?url=https://tintuc7s.com/thu-quy-nguoi-nam-giu-200-ty-usd-tien-mat-cho-apple-nghi-huu/&title=Th%E1%BB%A7%20qu%E1%BB%B9%2C%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20n%E1%BA%AFm%20gi%E1%BB%AF%20200%20t%E1%BB%B7%20USD%20ti%E1%BB%81n%20m%E1%BA%B7t%20cho%20Apple%20ngh%E1%BB%89%20h%C6%B0u" rel="external noopener nofollow" title="Reddit" target="_blank" class="reddit-share-btn large-share-button" data-raw="https://reddit.com/submit?url={post_link}&title={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-reddit"></span> <span class="social-text">Reddit</span> </a> <a href="https://vk.com/share.php?url=https://tintuc7s.com/thu-quy-nguoi-nam-giu-200-ty-usd-tien-mat-cho-apple-nghi-huu/" rel="external noopener nofollow" title="VKontakte" target="_blank" class="vk-share-btn large-share-button" data-raw="https://vk.com/share.php?url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-vk"></span> <span class="social-text">VKontakte</span> </a> <a href="mailto:?subject=Th%E1%BB%A7%20qu%E1%BB%B9%2C%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20n%E1%BA%AFm%20gi%E1%BB%AF%20200%20t%E1%BB%B7%20USD%20ti%E1%BB%81n%20m%E1%BA%B7t%20cho%20Apple%20ngh%E1%BB%89%20h%C6%B0u&body=https://tintuc7s.com/thu-quy-nguoi-nam-giu-200-ty-usd-tien-mat-cho-apple-nghi-huu/" rel="external noopener nofollow" title="Share via Email" target="_blank" class="email-share-btn large-share-button" data-raw="mailto:?subject={post_title}&body={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-envelope"></span> <span class="social-text">Share via Email</span> </a> <a href="#" rel="external noopener nofollow" title="Print" target="_blank" class="print-share-btn large-share-button" data-raw="#"> <span class="share-btn-icon tie-icon-print"></span> <span class="social-text">Print</span> </a></div></div></article> <div class="post-components"> <div class="about-author container-wrapper about-author-1"> <div class="author-avatar"> <a href="https://tintuc7s.com/author/datknight/"> <img onload="Wpfcll.r(this,true);" src="https://tintuc7s.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif" alt='Photo of Tin Tức 7S' data-wpfc-original-src='https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=180&d=mm&r=g' data-wpfc-original-srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/afd593a3e2cca663f556e45d22e4e7ff?s=360&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-180 photo' height='180' width='180' loading='lazy'/> </a></div><div class="author-info"> <h3 class="author-name"><a href="https://tintuc7s.com/author/datknight/">Tin Tức 7S</a></h3> <div class="author-bio"> Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.</div><ul class="social-icons"> <li class="social-icons-item"> <a href="https://tintuc7s.com" rel="external noopener nofollow" target="_blank" class="social-link url-social-icon"> <span class="tie-icon-home" aria-hidden="true"></span> <span class="screen-reader-text">Website</span> </a> </li> </ul></div><div class="clearfix"></div></div><div class="prev-next-post-nav container-wrapper media-overlay"> <div class="tie-col-xs-6 prev-post"> <a data-wpfc-original-src='https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/09/photo1632965844803-1632965844866248991031-390x220.jpg' href="https://tintuc7s.com/dong-cua-5-thang-troi-vi-covid-19-chu-quan-ps4-gong-minh-cho-thue-may-de-cam-cu-qua-ngay/" style="" class="post-thumb" rel="prev"> <div class="post-thumb-overlay-wrap"> <div class="post-thumb-overlay"> <span class="tie-icon tie-media-icon"></span></div></div></a> <a href="https://tintuc7s.com/dong-cua-5-thang-troi-vi-covid-19-chu-quan-ps4-gong-minh-cho-thue-may-de-cam-cu-qua-ngay/" rel="prev"> <h3 class="post-title">Đóng cửa 5 tháng trời vì COVID-19, chủ quán PS4 ‘gồng mình’ cho thuê máy để cầm cự qua ngày</h3> </a></div><div class="tie-col-xs-6 next-post"> <a data-wpfc-original-src='https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/09/270921iphonehp-09224598-390x220.jpg' href="https://tintuc7s.com/camera-cua-iphone-13-duoc-chuan-bi-tu-3-nam-truoc/" style="" class="post-thumb" rel="next"> <div class="post-thumb-overlay-wrap"> <div class="post-thumb-overlay"> <span class="tie-icon tie-media-icon"></span></div></div></a> <a href="https://tintuc7s.com/camera-cua-iphone-13-duoc-chuan-bi-tu-3-nam-truoc/" rel="next"> <h3 class="post-title">Camera của iPhone 13 được chuẩn bị từ 3 năm trước</h3> </a></div></div><div id="related-posts" class="container-wrapper has-extra-post"> <div class="mag-box-title the-global-title"> <h3>Related Articles</h3></div><div class="related-posts-list"> <div class="related-item"> <a aria-label="Giá vàng tăng nhẹ, chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới" href="https://tintuc7s.com/gia-vang-tang-nhe-chung-khoan-my-lap-ky-luc-moi/" class="post-thumb"><img onload="Wpfcll.r(this,true);" src="https://tintuc7s.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif" width="390" height="220" data-wpfc-original-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/10/1635662266_logo_default-390x220.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="Hiệu trưởng bị cách chức vì sai phạm tài chính" loading="lazy" title="Giá vàng tăng nhẹ, chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới 2"></a> <h3 class="post-title"><a href="https://tintuc7s.com/gia-vang-tang-nhe-chung-khoan-my-lap-ky-luc-moi/">Giá vàng tăng nhẹ, chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">4 weeks ago</span></div></div><div class="related-item"> <a aria-label=".: VGP News :. | DN kỳ vọng thủ tục hành chính xuất nhập khẩu tiếp tục được cải thiện" href="https://tintuc7s.com/vgp-news-dn-ky-vong-thu-tuc-hanh-chinh-xuat-nhap-khau-tiep-tuc-duoc-cai-thien/" class="post-thumb"><img onload="Wpfcll.r(this,true);" src="https://tintuc7s.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif" width="390" height="220" data-wpfc-original-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/07/kiemtrachuyenganh-390x220.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt=".: VGP News :. | DN kỳ vọng thủ tục hành chính xuất nhập khẩu tiếp tục được cải thiện" loading="lazy" title=".: VGP News :. | DN kỳ vọng thủ tục hành chính xuất nhập khẩu tiếp tục được cải thiện 3"></a> <h3 class="post-title"><a href="https://tintuc7s.com/vgp-news-dn-ky-vong-thu-tuc-hanh-chinh-xuat-nhap-khau-tiep-tuc-duoc-cai-thien/">.: VGP News :. | DN kỳ vọng thủ tục hành chính xuất nhập khẩu tiếp tục được cải thiện</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">July 15, 2021</span></div></div><div class="related-item"> <a aria-label="Xem việc tạo ra vắc xin Covid-19 là ‘nghĩa vụ’ không phải ‘cơ hội’, những nhà khoa học giản dị hàng ngày đạp xe đi làm dù là tỷ phú" href="https://tintuc7s.com/xem-viec-tao-ra-vac-xin-covid-19-la-nghia-vu-khong-phai-co-hoi-nhung-nha-khoa-hoc-gian-di-hang-ngay-dap-xe-di-lam-du-la-ty-phu/" class="post-thumb"><img onload="Wpfcll.r(this,true);" src="https://tintuc7s.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif" width="390" height="220" data-wpfc-original-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/09/photo1631676493148-16316764932892005981908-390x220.jpg" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="'Bộ não' đứng sau vắc xin Pfizer: Xem việc tạo ra vắc xin Covid-19 là 'nghĩa vụ' không phải 'cơ hội', những nhà khoa học giản dị hàng ngày đạp xe đi làm dù là tỷ phú" loading="lazy" title="Xem việc tạo ra vắc xin Covid-19 là 'nghĩa vụ' không phải 'cơ hội', những nhà khoa học giản dị hàng ngày đạp xe đi làm dù là tỷ phú 4"></a> <h3 class="post-title"><a href="https://tintuc7s.com/xem-viec-tao-ra-vac-xin-covid-19-la-nghia-vu-khong-phai-co-hoi-nhung-nha-khoa-hoc-gian-di-hang-ngay-dap-xe-di-lam-du-la-ty-phu/">Xem việc tạo ra vắc xin Covid-19 là ‘nghĩa vụ’ không phải ‘cơ hội’, những nhà khoa học giản dị hàng ngày đạp xe đi làm dù là tỷ phú</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">September 15, 2021</span></div></div><div class="related-item"> <a aria-label="Chỉ “giản dị” chi 45 tỷ đồng nhưng vẫn đẹp nức nở lòng người" href="https://tintuc7s.com/chi-gian-di-chi-45-ty-dong-nhung-van-dep-nuc-no-long-nguoi/" class="post-thumb"><img onload="Wpfcll.r(this,true);" src="https://tintuc7s.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif" width="390" height="220" data-wpfc-original-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/10/photo1634636100649-16346361007211660705011-390x220.png" class="attachment-jannah-image-large size-jannah-image-large wp-post-image" alt="Choáng ngợp trước loạt ảnh cổ tích trong đám cưới con gái Bill Gates: Chỉ “giản dị” chi 45 tỷ đồng nhưng vẫn đẹp nức nở lòng người" loading="lazy" title="Chỉ “giản dị” chi 45 tỷ đồng nhưng vẫn đẹp nức nở lòng người 5"></a> <h3 class="post-title"><a href="https://tintuc7s.com/chi-gian-di-chi-45-ty-dong-nhung-van-dep-nuc-no-long-nguoi/">Chỉ “giản dị” chi 45 tỷ đồng nhưng vẫn đẹp nức nở lòng người</a></h3> <div class="post-meta clearfix"><span class="date meta-item tie-icon">October 19, 2021</span></div></div></div></div><div id="comments" class="comments-area"> <div id="add-comment-block" class="container-wrapper"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title the-global-title">Leave a Reply <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/thu-quy-nguoi-nam-giu-200-ty-usd-tien-mat-cho-apple-nghi-huu/#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3><form action="https://tintuc7s.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><p class="comment-notes"><span id="email-notes">Your email address will not be published.</span> Required fields are marked <span class="required">*</span></p><p class="comment-form-comment"><label for="comment">Comment</label> <textarea id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" maxlength="65525" required="required"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Name <span class="required">*</span></label> <input id="author" name="author" type="text" value="" size="30" maxlength="245" required='required' /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email <span class="required">*</span></label> <input id="email" name="email" type="email" value="" size="30" maxlength="100" aria-describedby="email-notes" required='required' /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Website</label> <input id="url" name="url" type="url" value="" size="30" maxlength="200" /></p> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='158129' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form></div></div></div></div></div><div id="check-also-box" class="container-wrapper check-also-right"> <div class="widget-title the-global-title"> <div class="the-subtitle">Check Also</div><a href="#" id="check-also-close" class="remove"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a></div><div class="widget posts-list-big-first has-first-big-post"> <ul class="posts-list-items"> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/vgp-news-von-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-tang-gan-8-lan-so-voi-cung-ky/">.: VGP News :. | Vốn đầu tư ra nước ngoài tăng gần 8 lần so với cùng kỳ</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">May 18, 2021</span></div></div></li> </ul></div></div><aside class="sidebar tie-col-md-4 tie-col-xs-12 normal-side is-sticky" aria-label="Primary Sidebar"> <div class="theiaStickySidebar"> <div id="posts-list-widget-10" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Bài đăng gần đây<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="widget-posts-list-container"><ul class="posts-list-items widget-posts-wrapper"> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-body no-small-thumbs"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/trao-luu-moi-ngay-o-mot-nha/">Trào lưu mỗi ngày ở một nhà</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">4 seconds ago</span></div></div></li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Học sinh lớp 9 tại Hà Nội tiêm vắc xin ngừa COVID-19: ‘Vừa hồi hộp, vừa mừng’" href="https://tintuc7s.com/hoc-sinh-lop-9-tai-ha-noi-tiem-vac-xin-ngua-covid-19-vua-hoi-hop-vua-mung/" class="post-thumb"><img onload="Wpfcll.r(this,true);" src="https://tintuc7s.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif" width="220" height="150" data-wpfc-original-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/11/dsc09718-16379848144431730372919-crop-163798500198773340283-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Học sinh lớp 9 tại Hà Nội tiêm vắc xin ngừa COVID-19: 'Vừa hồi hộp, vừa mừng'" loading="lazy" title="Học sinh lớp 9 tại Hà Nội tiêm vắc xin ngừa COVID-19: 'Vừa hồi hộp, vừa mừng' 9"></a></div><div class="post-widget-body"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/hoc-sinh-lop-9-tai-ha-noi-tiem-vac-xin-ngua-covid-19-vua-hoi-hop-vua-mung/">Học sinh lớp 9 tại Hà Nội tiêm vắc xin ngừa COVID-19: ‘Vừa hồi hộp, vừa mừng’</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">14 mins ago</span></div></div></li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="HLV Park Hang Seo triệu tập gấp Hùng Dũng lên tuyển dự AFF Suzuki Cup 2020" href="https://tintuc7s.com/hlv-park-hang-seo-trieu-tap-gap-hung-dung-len-tuyen-du-aff-suzuki-cup-2020/" class="post-thumb"><img onload="Wpfcll.r(this,true);" src="https://tintuc7s.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif" width="220" height="150" data-wpfc-original-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/11/2-16379905158751563339458-crop-1637990548096854992431-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="HLV Park Hang Seo triệu tập gấp Hùng Dũng lên tuyển dự AFF Suzuki Cup 2020" loading="lazy" title="HLV Park Hang Seo triệu tập gấp Hùng Dũng lên tuyển dự AFF Suzuki Cup 2020 10"></a></div><div class="post-widget-body"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/hlv-park-hang-seo-trieu-tap-gap-hung-dung-len-tuyen-du-aff-suzuki-cup-2020/">HLV Park Hang Seo triệu tập gấp Hùng Dũng lên tuyển dự AFF Suzuki Cup 2020</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">17 mins ago</span></div></div></li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Trump bác thông tin ‘từng định tấn công Trung Quốc’" href="https://tintuc7s.com/trump-bac-thong-tin-tung-dinh-tan-cong-trung-quoc/" class="post-thumb"><img onload="Wpfcll.r(this,true);" src="https://tintuc7s.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif" width="220" height="150" data-wpfc-original-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/11/anhcatIHGH4P2JGZIKPAPN56MZUCYW-8669-2099-1637987984-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Trump bác thông tin 'từng định tấn công Trung Quốc'" loading="lazy" title="Trump bác thông tin 'từng định tấn công Trung Quốc' 11"></a></div><div class="post-widget-body"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/trump-bac-thong-tin-tung-dinh-tan-cong-trung-quoc/">Trump bác thông tin ‘từng định tấn công Trung Quốc’</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">18 mins ago</span></div></div></li> <li class="widget-single-post-item widget-post-list"> <div class="post-widget-thumbnail"> <a aria-label="Cách bắt mạch cơn đau bụng cực đơn giản giúp tìm ra vấn đề lớn của nội tạng" href="https://tintuc7s.com/cach-bat-mach-con-dau-bung-cuc-don-gian-giup-tim-ra-van-de-lon-cua-noi-tang/" class="post-thumb"><img onload="Wpfcll.r(this,true);" src="https://tintuc7s.com/wp-content/plugins/wp-fastest-cache-premium/pro/images/blank.gif" width="220" height="150" data-wpfc-original-src="https://tintuc7s.com/wp-content/uploads/2021/11/dau-bung-fb-1637991596-998-width1200height628-watermark-220x150.jpg" class="attachment-jannah-image-small size-jannah-image-small tie-small-image wp-post-image" alt="Cách bắt mạch cơn đau bụng cực đơn giản giúp tìm ra vấn đề lớn của nội tạng" loading="lazy" title="Cách bắt mạch cơn đau bụng cực đơn giản giúp tìm ra vấn đề lớn của nội tạng 12"></a></div><div class="post-widget-body"> <a class="post-title the-subtitle" href="https://tintuc7s.com/cach-bat-mach-con-dau-bung-cuc-don-gian-giup-tim-ra-van-de-lon-cua-noi-tang/">Cách bắt mạch cơn đau bụng cực đơn giản giúp tìm ra vấn đề lớn của nội tạng</a> <div class="post-meta"> <span class="date meta-item tie-icon">28 mins ago</span></div></div></li> </ul></div><div class="clearfix"></div></div></div></aside></div></div><footer id="footer" class="site-footer dark-skin dark-widgetized-area"> <div id="footer-widgets-container"> <div class="container"> <div class="footer-widget-area"> <div class="tie-row"> <div class="tie-col-md-3 normal-side"> <div id="custom_html-2" class="widget_text container-wrapper widget widget_custom_html"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Về Chúng Tôi<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="textwidget custom-html-widget">Tintuc7s.com là một Website được thành lập với mục đích chia sẻ tin tức nhanh – mới – nóng nhất đang diễn ra về: kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới, giáo dục, thể thao, văn hóa, giải trí, công nghệ.</div><div class="clearfix"></div></div></div><div class="tie-col-md-3 normal-side"> <div id="tie-widget-categories-4" class="container-wrapper widget widget_categories tie-widget-categories"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Danh Mục<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><ul> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-1"><a href="https://tintuc7s.com/tin-tuc/">Tin Tức</a> <span>21,719</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-48"><a href="https://tintuc7s.com/the-gioi/">Thế Giới</a> <span>13,152</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-41"><a href="https://tintuc7s.com/doi-song/">Đời Sống</a> <span>12,102</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-46"><a href="https://tintuc7s.com/kinh-doanh/">Kinh Doanh</a> <span>11,296</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-43"><a href="https://tintuc7s.com/the-thao/">Thể Thao</a> <span>10,031</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-45"><a href="https://tintuc7s.com/giai-tri/">Giải Trí</a> <span>8,333</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-42"><a href="https://tintuc7s.com/suc-khoe/">Sức Khỏe</a> <span>6,695</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-49"><a href="https://tintuc7s.com/cong-nghe/">Công Nghệ</a> <span>6,502</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-47"><a href="https://tintuc7s.com/video/">Video</a> <span>5,951</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-44"><a href="https://tintuc7s.com/giao-duc/">Giáo Dục</a> <span>5,892</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-50"><a href="https://tintuc7s.com/thoi-trang/">Thời Trang</a> <span>5,139</span> </li> <li class="cat-item cat-counter tie-cat-item-40"><a href="https://tintuc7s.com/du-lich/">Du Lịch</a> <span>4,815</span> </li> </ul><div class="clearfix"></div></div></div><div class="tie-col-md-3 normal-side"> <div id="tag_cloud-2" class="container-wrapper widget widget_tag_cloud"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Thẻ<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="tagcloud"><a href="https://tintuc7s.com/tag/chau-my/" class="tag-cloud-link tag-link-302 tag-link-position-1" style="font-size: 10.8pt;" aria-label="Châu mỹ (2,065 items)">Châu mỹ</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/chu-tich/" class="tag-cloud-link tag-link-4114 tag-link-position-2" style="font-size: 8.1473684210526pt;" aria-label="Chủ tịch (1,377 items)">Chủ tịch</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/covid-19/" class="tag-cloud-link tag-link-74 tag-link-position-3" style="font-size: 22pt;" aria-label="Covid-19 (12,139 items)">Covid-19</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/cong-nghe/" class="tag-cloud-link tag-link-197 tag-link-position-4" style="font-size: 10.210526315789pt;" aria-label="Công nghệ (1,908 items)">Công nghệ</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/du-lich/" class="tag-cloud-link tag-link-137 tag-link-position-5" style="font-size: 9.4736842105263pt;" aria-label="du lịch (1,702 items)">du lịch</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/dich-benh-do-covid-19-gay-ra/" class="tag-cloud-link tag-link-9744 tag-link-position-6" style="font-size: 9.6210526315789pt;" aria-label="Dịch bệnh do covid-19 gây ra (1,728 items)">Dịch bệnh do covid-19 gây ra</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/ha-noi/" class="tag-cloud-link tag-link-788 tag-link-position-7" style="font-size: 11.094736842105pt;" aria-label="Hà nội (2,166 items)">Hà nội</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/nguyen-xuan-phuc/" class="tag-cloud-link tag-link-4751 tag-link-position-8" style="font-size: 8pt;" aria-label="Nguyễn Xuân Phúc (1,348 items)">Nguyễn Xuân Phúc</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/ngan-hang/" class="tag-cloud-link tag-link-1455 tag-link-position-9" style="font-size: 8.1473684210526pt;" aria-label="ngân hàng (1,370 items)">ngân hàng</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/thanh-pho-ho-chi-minh/" class="tag-cloud-link tag-link-7476 tag-link-position-10" style="font-size: 8.4421052631579pt;" aria-label="Thành phố Hồ Chí Minh (1,451 items)">Thành phố Hồ Chí Minh</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/thu-tuong/" class="tag-cloud-link tag-link-2631 tag-link-position-11" style="font-size: 9.6210526315789pt;" aria-label="Thủ tướng (1,733 items)">Thủ tướng</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/tin/" class="tag-cloud-link tag-link-126 tag-link-position-12" style="font-size: 17.284210526316pt;" aria-label="Tin (5,819 items)">Tin</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/tin-tuc-nong/" class="tag-cloud-link tag-link-233 tag-link-position-13" style="font-size: 11.978947368421pt;" aria-label="Tin tức nóng (2,507 items)">Tin tức nóng</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/tp-hcm/" class="tag-cloud-link tag-link-73 tag-link-position-14" style="font-size: 9.4736842105263pt;" aria-label="TP.HCM (1,709 items)">TP.HCM</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/trung-quoc/" class="tag-cloud-link tag-link-204 tag-link-position-15" style="font-size: 11.684210526316pt;" aria-label="Trung Quốc (2,393 items)">Trung Quốc</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/viet-nam/" class="tag-cloud-link tag-link-453 tag-link-position-16" style="font-size: 10.210526315789pt;" aria-label="Việt Nam (1,925 items)">Việt Nam</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/vac-xin-phong-ngua-covid-19/" class="tag-cloud-link tag-link-9750 tag-link-position-17" style="font-size: 9.4736842105263pt;" aria-label="Vắc-xin phòng ngừa covid-19 (1,680 items)">Vắc-xin phòng ngừa covid-19</a> <a href="https://tintuc7s.com/tag/doi-viet-nam/" class="tag-cloud-link tag-link-1007 tag-link-position-18" style="font-size: 8.5894736842105pt;" aria-label="Đội việt nam (1,479 items)">Đội việt nam</a></div><div class="clearfix"></div></div></div><div class="tie-col-md-3 normal-side"> <div id="posts-list-widget-11" class="container-wrapper widget posts-list"><div class="widget-title the-global-title"><div class="the-subtitle">Bài đăng được xem nhiều nhất<span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="widget-posts-list-container timeline-widget"><ul class="posts-list-items widget-posts-wrapper"> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://tintuc7s.com/nhan-dinh-bong-da-scotland-vs-sec-bang-d-euro-2020/"> <span class="date meta-item tie-icon">June 14, 2021</span> <h3>Nhận định bóng đá Scotland vs Séc, bảng D EURO 2020</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://tintuc7s.com/vy-oanh-len-tieng-khi-bi-boi-nho-giat-chong-de-thue-lam-gai-giai-tri/"> <span class="date meta-item tie-icon">May 22, 2021</span> <h3>Vy Oanh lên tiếng khi bị bôi nhọ giật chồng, đẻ thuê, làm gái | Giải trí</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://tintuc7s.com/chong-ngoai-tinh-chan-vo-cang-co-ep-theo-y-minh-cang-danh-mat-nhau-nhanh-hon/"> <span class="date meta-item tie-icon">June 21, 2021</span> <h3>Chồng ngoại tình chán vợ, càng cố ép theo ý mình càng đánh mất nhau nhanh hơn</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://tintuc7s.com/phim-tinh-duc-cuoc-song-bi-vi-la-tham-hoa-vi-ngap-tran-canh-nong/"> <span class="date meta-item tie-icon">July 14, 2021</span> <h3>Phim Tình dục/cuộc sống bị ví là thảm họa vì ngập tràn cảnh nóng</h3> </a> </li> <li class="widget-single-post-item"> <a href="https://tintuc7s.com/clip-co-gai-len-cau-truong-tien-coi-sach-noi-y-roi-tu-quay-clip-tren-mang-da-tim-ra-danh-tinh-nhan-vat-chinh/"> <span class="date meta-item tie-icon">August 2, 2021</span> <h3>Clip cô gái lên cầu Trường Tiền, cởi sạch nội y rồi tự quay clip trên mạng: Đã tìm ra danh tính nhân vật chính</h3> </a> </li> </ul></div><div class="clearfix"></div></div></div></div></div></div></div><div id="site-info" class="site-info site-info-layout-2"> <div class="container"> <div class="tie-row"> <div class="tie-col-md-12"> <div class="copyright-text copyright-text-first">Tintuc7s.com © Bản quyền 2021, Mọi quyền được bảo lưu</div><div class="footer-menu"><ul id="menu-menu" class="menu"><li id="menu-item-1009" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-1009"><a href="https://tintuc7s.com/">Trang Chủ</a></li> <li id="menu-item-1091" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-privacy-policy menu-item-1091"><a href="https://tintuc7s.com/chinh-sach-bao-mat/">Chính sách bảo mật</a></li> <li id="menu-item-1092" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1092"><a href="https://tintuc7s.com/dieu-khoan-su-dung/">Điều khoản sử dụng</a></li> <li id="menu-item-1093" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1093"><a href="https://tintuc7s.com/lien-he/">Liên Hệ</a></li> </ul></div><ul class="social-icons"><li class="social-icons-item"><a class="social-link facebook-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-facebook"></span><span class="screen-reader-text">Facebook</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link twitter-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-twitter"></span><span class="screen-reader-text">Twitter</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link youtube-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-youtube"></span><span class="screen-reader-text">YouTube</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link instagram-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-instagram"></span><span class="screen-reader-text">Instagram</span></a></li></ul></div></div></div></div></footer> <div id="share-buttons-mobile" class="share-buttons share-buttons-mobile"> <div class="share-links icons-only"> <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://tintuc7s.com/thu-quy-nguoi-nam-giu-200-ty-usd-tien-mat-cho-apple-nghi-huu/" rel="external noopener nofollow" title="Facebook" target="_blank" class="facebook-share-btn" data-raw="https://www.facebook.com/sharer.php?u={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-facebook"></span> <span class="screen-reader-text">Facebook</span> </a> <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Th%E1%BB%A7%20qu%E1%BB%B9%2C%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20n%E1%BA%AFm%20gi%E1%BB%AF%20200%20t%E1%BB%B7%20USD%20ti%E1%BB%81n%20m%E1%BA%B7t%20cho%20Apple%20ngh%E1%BB%89%20h%C6%B0u&url=https://tintuc7s.com/thu-quy-nguoi-nam-giu-200-ty-usd-tien-mat-cho-apple-nghi-huu/" rel="external noopener nofollow" title="Twitter" target="_blank" class="twitter-share-btn" data-raw="https://twitter.com/intent/tweet?text={post_title}&url={post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-twitter"></span> <span class="screen-reader-text">Twitter</span> </a> <a href="https://api.whatsapp.com/send?text=Th%E1%BB%A7%20qu%E1%BB%B9%2C%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20n%E1%BA%AFm%20gi%E1%BB%AF%20200%20t%E1%BB%B7%20USD%20ti%E1%BB%81n%20m%E1%BA%B7t%20cho%20Apple%20ngh%E1%BB%89%20h%C6%B0u%20https://tintuc7s.com/thu-quy-nguoi-nam-giu-200-ty-usd-tien-mat-cho-apple-nghi-huu/" rel="external noopener nofollow" title="WhatsApp" target="_blank" class="whatsapp-share-btn" data-raw="https://api.whatsapp.com/send?text={post_title}%20{post_link}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-whatsapp"></span> <span class="screen-reader-text">WhatsApp</span> </a> <a href="https://telegram.me/share/url?url=https://tintuc7s.com/thu-quy-nguoi-nam-giu-200-ty-usd-tien-mat-cho-apple-nghi-huu/&text=Th%E1%BB%A7%20qu%E1%BB%B9%2C%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20n%E1%BA%AFm%20gi%E1%BB%AF%20200%20t%E1%BB%B7%20USD%20ti%E1%BB%81n%20m%E1%BA%B7t%20cho%20Apple%20ngh%E1%BB%89%20h%C6%B0u" rel="external noopener nofollow" title="Telegram" target="_blank" class="telegram-share-btn" data-raw="https://telegram.me/share/url?url={post_link}&text={post_title}"> <span class="share-btn-icon tie-icon-paper-plane"></span> <span class="screen-reader-text">Telegram</span> </a></div></div><div class="mobile-share-buttons-spacer"></div><a id="go-to-top" class="go-to-top-button" href="#go-to-tie-body"> <span class="tie-icon-angle-up"></span> <span class="screen-reader-text">Back to top button</span> </a></div><aside class=" side-aside normal-side dark-skin dark-widgetized-area slide-sidebar-desktop is-fullwidth appear-from-left" aria-label="Secondary Sidebar" style="visibility: hidden;"> <div data-height="100%" class="side-aside-wrapper has-custom-scroll"> <a href="#" class="close-side-aside remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div id="mobile-container"> <div id="mobile-search"> <form role="search" method="get" class="search-form" action="https://tintuc7s.com/"> <label> <span class="screen-reader-text">Search for:</span> <input type="search" class="search-field" placeholder="Search …" value="" name="s" /> </label> <input type="submit" class="search-submit" value="Search" /> </form></div><div id="mobile-menu" class="hide-menu-icons"></div><div id="mobile-social-icons" class="social-icons-widget solid-social-icons"> <ul><li class="social-icons-item"><a class="social-link facebook-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-facebook"></span><span class="screen-reader-text">Facebook</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link twitter-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-twitter"></span><span class="screen-reader-text">Twitter</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link youtube-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-youtube"></span><span class="screen-reader-text">YouTube</span></a></li><li class="social-icons-item"><a class="social-link instagram-social-icon" rel="external noopener nofollow" target="_blank" href="#"><span class="tie-social-icon tie-icon-instagram"></span><span class="screen-reader-text">Instagram</span></a></li></ul></div></div><div id="slide-sidebar-widgets"></div></div></aside></div></div><script data-ad-client="ca-pub-6888622622286938" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script><div id="autocomplete-suggestions" class="autocomplete-suggestions"></div><div id="is-scroller-outer"><div id="is-scroller"></div></div><div id="fb-root"></div><div id="tie-popup-search-desktop" class="tie-popup tie-popup-search-wrap" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div class="popup-search-wrap-inner"> <div class="live-search-parent pop-up-live-search" data-skin="live-search-popup" aria-label="Search"> <form method="get" class="tie-popup-search-form" action="https://tintuc7s.com/"> <input class="tie-popup-search-input is-ajax-search" inputmode="search" type="text" name="s" title="Search for" autocomplete="off" placeholder="Type and hit Enter" /> <button class="tie-popup-search-submit" type="submit"> <span class="tie-icon-search tie-search-icon" aria-hidden="true"></span> <span class="screen-reader-text">Search for</span> </button> </form></div></div></div><div id="tie-popup-search-mobile" class="tie-popup tie-popup-search-wrap" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div class="popup-search-wrap-inner"> <div class="live-search-parent pop-up-live-search" data-skin="live-search-popup" aria-label="Search"> <form method="get" class="tie-popup-search-form" action="https://tintuc7s.com/"> <input class="tie-popup-search-input " inputmode="search" type="text" name="s" title="Search for" autocomplete="off" placeholder="Search for" /> <button class="tie-popup-search-submit" type="submit"> <span class="tie-icon-search tie-search-icon" aria-hidden="true"></span> <span class="screen-reader-text">Search for</span> </button> </form></div></div></div><div id="tie-popup-login" class="tie-popup" style="display: none;"> <a href="#" class="tie-btn-close remove big-btn light-btn"> <span class="screen-reader-text">Close</span> </a> <div class="tie-popup-container"> <div class="container-wrapper"> <div class="widget login-widget"> <div class="widget-title the-global-title"> <div class="the-subtitle">Log In <span class="widget-title-icon tie-icon"></span></div></div><div class="widget-container"> <div class="login-form"> <form name="registerform" action="https://tintuc7s.com/wp-login.php" method="post"> <input type="text" name="log" title="Username" placeholder="Username"> <div class="pass-container"> <input type="password" name="pwd" title="Password" placeholder="Password"> <a class="forget-text" href="https://tintuc7s.com/wp-login.php?action=lostpassword&redirect_to=https%3A%2F%2Ftintuc7s.com">Forget?</a></div><input type="hidden" name="redirect_to" value="/thu-quy-nguoi-nam-giu-200-ty-usd-tien-mat-cho-apple-nghi-huu/"/> <label for="rememberme" class="rememberme"> <input id="rememberme" name="rememberme" type="checkbox" checked="checked" value="forever" /> Remember me </label> <button type="submit" class="button fullwidth login-submit">Log In</button> </form></div></div></div></div></div></div><script id='tie-scripts-js-extra'>var tie={"is_rtl":"","ajaxurl":"https:\/\/tintuc7s.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","is_taqyeem_active":"","is_sticky_video":"","mobile_menu_top":"","mobile_menu_active":"area_1","mobile_menu_parent":"","lightbox_all":"true","lightbox_gallery":"true","lightbox_skin":"dark","lightbox_thumb":"horizontal","lightbox_arrows":"true","is_singular":"1","autoload_posts":"","reading_indicator":"","lazyload":"","select_share":"true","select_share_twitter":"","select_share_facebook":"","select_share_linkedin":"","select_share_email":"","facebook_app_id":"5303202981","twitter_username":"","responsive_tables":"true","ad_blocker_detector":"","sticky_behavior":"upwards","sticky_desktop":"","sticky_mobile":"true","sticky_mobile_behavior":"default","ajax_loader":"<div class=\"loader-overlay\"><div class=\"spinner-circle\"><\/div><\/div>","type_to_search":"1","lang_no_results":"Nothing Found","sticky_share_mobile":"true","sticky_share_post":""};</script> <script>WebFontConfig={ google:{ families: [ 'Montserrat:600,regular:latin&display=swap' ] }}; (function(){ var wf=document.createElement('script'); wf.src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1/webfont.js'; wf.type='text/javascript'; wf.defer='true'; var s=document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(wf, s); })();</script> <script src='//tintuc7s.com/wp-content/cache/wpfc-minified/jpdha99c/2pgsa.js'></script> <script>var jQueryScriptOutputted=false;function initJQuery(){if(typeof(jQuery)=="undefined"){if(!jQueryScriptOutputted){jQueryScriptOutputted=true;document.write("<scr" + "ipt type=\"text/javascript\" src=\"https://code.jquery.com/jquery-1.8.2.min.js\"></scr" + "ipt>");}setTimeout("initJQuery()", 50);}}initJQuery();</script> <script src='//tintuc7s.com/wp-content/cache/wpfc-minified/7ip8yrtl/2s11v.js'></script> <script id='tie-scripts-js-after'>jQuery.ajax({ type:"GET", url:"https://tintuc7s.com/wp-admin/admin-ajax.php", data:"postviews_id=158129&action=tie_postviews", cache: !1, success: function(data){ jQuery("#single-post-meta").find(".meta-views").html(data); }});</script> <script defer src='//tintuc7s.com/wp-content/cache/wpfc-minified/7ufmiz0v/2pgsc.js'></script> <script>(function jqIsReady_155(){if(typeof jQuery==="undefined"){jqIsReady_155();}else{jQuery(document).ready(function(){ jQuery(".82631c542e6c811839d7e92225563e8c").click(function(){ jQuery.post("https://tintuc7s.com/wp-admin/admin-ajax.php", { "action": "quick_adsense_onpost_ad_click", "quick_adsense_onpost_ad_index": jQuery(this).attr("data-index"), "quick_adsense_nonce": "87509a6826", }, function(response){ } ); }); });}})();</script> </body> </html><!-- WP Fastest Cache file was created in 5.8071699142456 seconds, on 27-11-21 6:22:07 --><!-- need to refresh to see cached version -->