Đời Sống

Thủ tướng phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di dản văn hóa Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam - Ảnh 1.

Di sản ở Cố đô Huế. Ảnh: VNP

Mục tiêu của Chương trình nhằm bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, công trình có giá trị tiêu biểu của quốc gia, có ý nghĩa chính trị, văn hóa, lịch sử và đặc biệt quan trọng, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Nhiệm vụ chính của Chương trình là trùng tu, tôn tạo tổng thể các di tích lịch sử – văn hóa, kiến ​​trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, khảo cổ học đã được UNESCO ghi danh, cấp quốc gia đặc biệt và các di tích khác. quốc gia có giá trị vượt trội. Cụ thể, đầu tư tu bổ, tôn tạo tổng thể ít nhất 3 di sản đã được UNECO đăng ký và 13 di tích quốc gia đặc biệt; đầu tư tu bổ ít nhất 11 di tích cách mạng – kháng chiến quan trọng, tiêu biểu trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, 6 di tích khảo cổ học tiêu biểu; đầu tư tu bổ, tôn tạo ít nhất 20 di tích lịch sử – văn hóa, kiến ​​trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh, khảo cổ học cấp quốc gia có giá trị thấp.

Thực hiện các dự án chỉnh trang nội dung trưng bày, nâng cấp trang thiết bị và hệ thống trưng bày bảo tàng, bao gồm: Duy tu, bảo dưỡng hệ thống trưng bày, lưu trữ hiện vật của các bảo tàng công cộng; trang bị, thay thế thiết bị, nâng cấp nhà trưng bày các bảo tàng cấp quốc gia, bảo tàng vùng kinh tế trọng điểm, các điểm du lịch hấp dẫn …

Xây dựng và triển khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ, kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể, di sản tư liệu có giá trị tiêu biểu; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực di sản văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn tài nguyên di sản văn hóa.

Giải pháp là phổ biến, nâng cao nhận thức, hợp pháp hóa di sản văn hóa; đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực thực hiện Chương trình; quản lý, giám sát việc sử dụng tài nguyên, … trong đó sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình, đài truyền thanh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng chuyên mục thông tin về Chương trình trên Trang thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. cũng như của các cơ quan chuyên môn về văn hóa trên địa bàn, kết quả thực hiện Chương trình, đồng thời huy động sự đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước cho việc bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các mục tiêu, tiến độ thực hiện nhiệm vụ; huy động sự tham gia, đóng góp và giám sát của xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình; ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, thất thoát, lãng phí vốn được giao …

.

Nguồn: https://toquoc.vn/thu-tuong-phe-duyet-chuong-trinh-bao-ton-va-phat-huy-ben-vung-gia-tri-di-dan-van-hoa-viet-nam-20210717091842615.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button