Đời Sống

Tổ chức hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2021)

Theo đó, nội dung kế hoạch là xây dựng chương trình giao lưu nghệ thuật “Hạnh phúc gia đình Việt Nam” trên kênh Đài Tiếng nói Việt Nam – VOVTV (không khán giả). Chương trình gồm 3 phần: Sưởi ấm ngôi nhà của bạn; Giữ lửa hạnh phúc; Gia đình bình yên-Xã hội hạnh phúc (có kịch bản riêng) với thời lượng phát sóng 60 phút, dự kiến ​​phát sóng ngày 27/6/2021.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6 / 2001-28 / 6/2021) - Ảnh 1.

Hình minh họa – Nguồn: https://infonet.vietnamnet.vn/

Chương trình nhằm lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đề cao những chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình. Ngoài ra, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch của các cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực. lực lượng gia đình.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu xây dựng nội dung tuyên truyền bảo đảm kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, tiếp thu các giá trị văn minh, tiến bộ, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu về quyền con người. sự phát triển của gia đình Việt Nam trong tình hình mới. Các hoạt động được tổ chức thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện.

Trong quá trình triển khai cần vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch theo quy định. Đảm bảo kịp thời, hiệu quả và tiết kiệm.

Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, thực hiện Kế hoạch, trong đó: Xây dựng và cung cấp thông tin, lịch trình các sự kiện, hoạt động theo nội dung của Kế hoạch; Lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch; Phối hợp với Văn phòng Bộ triển khai các nội dung của Kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2021) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và toàn xã hội về vị trí, vai trò của công tác gia đình đối với sự nghiệp phát triển đất nước; đồng thời phát huy sự quan tâm của cộng đồng xã hội mà nòng cốt là xây dựng văn hóa gia đình hướng tới xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Thông qua các hoạt động nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống nhân văn sâu sắc của Gia đình Việt Nam; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành và toàn xã hội thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc; giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, của dân tộc, bên cạnh đó tiếp thu có chọn lọc những giá trị nhân văn và sự tiến bộ trong quá trình hội nhập quốc tế.

Chi tiết văn bản tại đây

Nguồn: https://toquoc.vn/to-chuc-hoat-dong-ky-niem-20-nam-ngay-gia-dinh-viet-nam-28-6-2001-28-6-2021-1920212151412282.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button