Thế Giới

Tôi đủ năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu có được bảo lưu không ?


Chú thích ảnh
Chi trả lương hưu đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

Liên quan đến vấn đề này, Báo Người đưa tin thông tin như sau:

Để được hưởng lương hưu, người lao động tham gia BHXH bắt buộc phải có đủ số năm đóng BHXH, đồng thời đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Về tuổi nghỉ hưu của người lao động, theo Điều 169 Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động từ năm 2021 sẽ được điều chỉnh tăng theo lộ trình như sau: Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường là nam đủ 60 tuổi 3 tháng. người lao động và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ sau mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ, cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đạt 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Ngoài ra, điều này cũng quy định một số trường hợp đặc biệt được nghỉ hưu trước tuổi nói trên không quá 5 năm.

Số năm đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu

Căn cứ Điều 54, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bổ sung bởi Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 thì hầu hết người lao động phải tham gia BHXH từ đủ 20 năm trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. . đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Quy định này cũng được áp dụng đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường; làm việc trong môi trường gian khổ, độc hại … và người suy giảm khả năng lao động.

Đặc biệt, đối với lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã, người làm công tác bán chuyên trách cấp xã khi đến tuổi nghỉ hưu chỉ cần có đủ 15 năm – dưới 20 năm. Nếu bạn đóng BHXH thì bạn sẽ được nhận lương hưu.

Do đó, người lao động đủ số năm đóng BHXH nêu trên mà chưa đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì có thể lựa chọn một trong hai giải pháp: Bảo lưu BHXH cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu. nghỉ hưu hoặc chọn nghỉ hưu sớm nếu đủ điều kiện.

Bảo lưu thời gian đóng BHXH

Điều kiện bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 đã quy định các trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bao gồm:

– Nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần (Điều 61);

– Người lao động ngừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần (Điều 78).

Theo đó, người lao động đủ số năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu được bảo lưu toàn bộ thời gian đóng BHXH để chờ đến tuổi nghỉ hưu.

Mức lương hưu: Mức lương hưu hàng tháng = Mức hưởng lương hưu hàng tháng x Mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó: Mức hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng như sau (Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội): Lao động nữ xin nghỉ phép. Nghỉ hưu từ năm 2021 là đủ 15 năm đóng BHXH. Lao động nam nghỉ hưu năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

Sau khi đóng đủ số năm hưởng lương hưu theo quy định, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì người lao động đóng thêm 2%.

Điều kiện nghỉ hưu sớm từ năm 2021:

Theo quy định tại Điều 219 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ hưu trước tuổi từ năm 2021 khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Nghỉ hưu sớm hơn 5 năm so với tuổi quy định: nếu thuộc một trong các trường hợp: Có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Có đủ 15 năm công tác ở vùng đặc biệt khó khăn, trong đó có thời gian công tác ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021; Suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%; Người lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan kỹ thuật Công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân; Người lao động là hạ sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân phục vụ có thời hạn; Sinh viên quân nhân, công an, cơ yếu đang theo học được hỗ trợ sinh hoạt phí; Có 15 năm làm việc trong lĩnh vực khai thác than hầm lò; Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Nghỉ hưu không phân biệt tuổi: thuộc một trong các trường hợp sau: Người bị nhiễm HIV do tai nạn lao động trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao; Người lao động có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Mức lương hưu: Mức lương hưu hàng tháng = Mức hưởng lương hưu hàng tháng x Mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó: Mức hưởng lương hưu được xác định như sau:

– Lao động nữ được: 15 năm đóng BHXH được tính bằng 45%.

Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì được tính thêm 2%.

– Lao động nam được hưởng: Nghỉ hưu năm 2021: Đóng bảo hiểm xã hội đủ 19 năm, tính 45%.

Nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi: Đủ 20 năm đóng BHXH được tính bằng 45%.

Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì được tính thêm 2%.

Mức lương hưu tối đa là 75%.

Vì vậy, bạn đọc cần căn cứ vào điều kiện làm việc và thời gian đóng BHXH để có quyết định cụ thể và liên hệ với cơ quan BHXH gần nơi cư trú để được tư vấn cụ thể.

Source link

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button