Tin Tức

TP.HCM đề xuất thí điểm cấp bản điện tử giấy tờ hộ tịch

Thông tin liên quan đến việc số hóa sổ hộ tịch và bản điện tử của giấy tờ hộ tịch, cũng như lợi ích của nó, trả lời PV Thiếu niênÔng Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minhcho biết, bắt đầu từ giữa tháng 6/2022, TP.HCM sẽ cấp bản sao trích lục kết hôn, giấy khai sinh, khai tử và bản sao trích lục đăng ký cha, mẹ, con từ dữ liệu sổ hộ tịch đã được số hóa tại Cơ sở dữ liệu hộ tịch. dữ liệu dùng chung của TP.HCM cho cá nhân.

560935anh 1 9931

ÂM NHẠC

Việc đưa vào sử dụng dữ liệu sổ hộ tịch số hóa góp phần nâng cao năng lực quản lý của cơ quan nhà nước; hỗ trợ thẩm tra, xác minh, giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch của người dân và theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền.

Người dân chỉ cần đến bất kỳ phường nào của TP.HCM (không phân biệt nơi đăng ký hộ khẩu, nơi lưu trữ sổ hộ tịch và nơi sinh sống) là có thể yêu cầu bản sao các giấy tờ trên. Từ đó, người dân giảm thời gian đi lại, giảm các loại giấy tờ hộ tịch phải nộp khi làm hộ tịch Thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân quận, huyện. Đồng thời, các cơ quan này sẽ không yêu cầu người dân nộp giấy tờ hộ tịch (có trong Dữ liệu số hóa sổ hộ tịch TP.HCM) khi thực hiện các thủ tục liên quan.

560935anh 2 3242

Người dân làm thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp TP.HCM

ÂM NHẠC

Số hóa 11,7 triệu hồ sơ hộ tịch

Việc số hóa Sở Tư pháp đã thực hiện đến đâu, thưa ông?

Ông Huỳnh Văn Hạnh: Sở Tư pháp đã phối hợp với UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện hoàn thành giai đoạn 1 đề án số hóa sổ hộ tịch với 11,7 triệu hồ sơ được số hóa. Trong đó, hơn 11 triệu hồ sơ đăng ký trước năm 2016 đủ điều kiện chuyển chính thức vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp. Sở Tư pháp đã đồng bộ vào Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp hơn 10,7 triệu hồ sơ, đạt 97%.

Tính đến giữa tháng 9/2022, Sở Tư pháp và các cơ quan đăng ký hộ tịch đã cấp hơn 205.000 bản giấy tờ hộ tịch từ dữ liệu sổ hộ tịch được số hóa.

Trong quá trình thí điểm, Sở Tư pháp và các địa phương có gặp khó khăn gì không?

Điều này rất thuận tiện cho người dân, chẳng hạn như khi đi máy bay, thay vì phải xuất trình giấy khai sinh của con mình, cha mẹ chỉ cần cung cấp bản sao điện tử có mã QR Code để nhân viên “scan” thông tin. tin sinh.

Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM HUỲNH VĂN HẠNH

Hiện còn hơn 355.000 dữ liệu sổ hộ tịch được số hóa chưa chuyển thành công lên “Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch” của Bộ Tư pháp. Hệ thống thông báo do dữ liệu ở trạng thái “bỏ chọn trùng dữ liệu”, “trùng dữ liệu”, một số dữ liệu ở trạng thái “được phép chuyển” nhưng không chuyển được mà chưa rõ nguyên nhân.

Hệ thống này cũng thường bị chậm, bị từ chối truy cập, dữ liệu hiển thị không đầy đủ, không trích xuất dữ liệu in ra phôi theo mẫu quy định. Vì vậy, bộ phận tiếp nhận mất nhiều thời gian để tra cứu, chỉnh sửa nội dung trích lục dẫn đến nhiều trường hợp không thể giải quyết ngay theo yêu cầu của người dân.

Tại Điều 27 và Điều 46 Luật Hộ tịch quy định, cá nhân có thể được đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch tại nơi đã đăng ký hộ tịch hoặc nơi cư trú trước đây của mình. Tuy nhiên, hiện nay phần mềm quản lý hộ tịch và đăng ký khai sinh điện tử chưa tự động cập nhật vào “Sổ đăng ký khai sinh”.

Chúng tôi nhận thấy có bất cập khi thực hiện Thông tư số 01 năm 2022 của Bộ Tư pháp (quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87 năm 2020 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu hộ tịch). đăng ký hộ tịch điện tử và trực tuyến). Ví dụ, việc phải xin phép cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử cấp trên mới được sửa dữ liệu sai sót làm tăng thủ tục, thời gian xử lý và không cần thiết. Do cơ quan đăng ký hộ tịch chịu trách nhiệm về tính chính xác của

Dữ liệu hộ tịch so với hồ sơ giấy mà chúng tôi đang quản lý.

Phần mềm chưa cho phép Sở Tư pháp điều chỉnh dữ liệu do Sở Tư pháp quản lý. Vì vậy, cơ quan quản lý dữ liệu hộ tịch của Bộ Tư pháp phải bố trí nhiều nhân lực, phương tiện kỹ thuật để xử lý các yêu cầu điều chỉnh dữ liệu của 63 Sở Tư pháp trong cả nước.

3 gợi ý để tiện ích được phát huy hơn nữa

Vậy có cách nào giải quyết những bất cập trên?

Sở Tư pháp kiến ​​nghị, đề xuất 3 vấn đề quan trọng.

Thứ nhất, cần mở tiện ích tự động cập nhật việc đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch được thực hiện tại nơi cư trú.

Thứ hai, cho phép đơn vị quản lý dữ liệu tự sửa những sai sót do mình quản lý so với hồ sơ giấy mà không phải chờ cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp trên cho phép.

Thứ ba, Bộ Tư pháp cần hướng dẫn việc cấp bản sao giấy tờ hộ tịch không phụ thuộc vào nơi đăng ký, nơi cư trú của người yêu cầu, nơi lưu trữ Sổ hộ tịch theo Nghị định số 87 năm 2020 của Bộ Tư pháp. Chính quyền. với dữ liệu hộ tịch của các địa phương trong cả nước trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý của Bộ.

Sở Tư pháp vừa đề xuất thí điểm cấp giấy tờ hộ tịch điện tử tại TP.HCM. Thưa ông, điều này có nghĩa là gì?

Tháng 11/2022, Sở Tư pháp có văn bản đề xuất Bộ Tư pháp cho TP.HCM thí điểm cấp bản sao giấy tờ hộ tịch điện tử từ dữ liệu Sổ hộ tịch TP.HCM đã được số hóa. Phiên bản điện tử có giá trị như phiên bản giấy và không thể làm giả khi giao dịch.

Theo quy định tại các Điều 2, 3 và 4 Luật Hộ tịch thì hộ tịch là những sự kiện quy định tại Điều 3 của Luật này (khai sinh, kết hôn, giám hộ, nhận cha, mẹ, con; thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch; khai tử,…), xác định nhân thân của cá nhân từ khi sinh ra đến khi chết.

Cơ sở dữ liệu hộ tịch là tập hợp thông tin hộ tịch của cá nhân được đăng ký, lưu giữ trong Sổ hộ tịch và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện với gần 58,3 triệu dữ liệu hộ tịch các loại, trong đó có gần 36,4 triệu dữ liệu khai sinh. Trong đó, hơn 8,1 triệu trẻ em đã được đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân thông qua việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký quốc gia về trẻ em. về dân số; hơn 8 triệu dữ liệu đăng ký kết hôn; gần 6,1 triệu trường hợp đăng ký khai tử và hơn 7,8 triệu hồ sơ về các sự kiện hộ tịch khác.

Điều này rất thuận tiện cho người dân, chẳng hạn như khi đi máy bay, thay vì phải xuất trình giấy khai sinh của con mình, cha mẹ chỉ cần cung cấp bản sao điện tử có mã QR Code để nhân viên “scan” thông tin. tin sinh.

Bản sao giấy tờ hộ tịch điện tử thay thế bản giấy trong các giao dịch, thủ tục hành chính thực hiện qua mạng hoặc khi thực hiện thủ tục đăng ký hộ tịch trực tiếp tại Cơ quan đăng ký hộ tịch với điều kiện cơ sở dữ liệu điện tử chưa được vận hành thống nhất.

Sở Tư pháp cũng đề xuất việc sử dụng ấn chỉ hộ tịch điện tử để cung cấp bản chụp khi thực hiện thủ tục hành chính, xuất trình/nộp khi thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực giao dịch dân sự, đăng ký hộ tịch trực tuyến. tiếp tục tại cơ quan đăng ký hộ tịch và mở rộng sang các lĩnh vực khác.

Cơ quan cấp bản sao giấy tờ hộ tịch điện tử là Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp quận, huyện Thủ Đức, UBND các phường, xã, thị trấn.

Nguồn: https://thanhnien.vn/tphcm-de-xuat-thi-diem-cap-ban-dien-tu-giay-to-ho-tich-1851545529.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button