Tin Tức

Trình Hội nghị Trung ương 4 đề án tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng

Đề án “Về tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ sẽ được trình Hội nghị Trung ương 4 khóa XII vào tuần tới.

Chiều 30/9, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng quý III, tình hình thực hiện nhiệm vụ quý IV tại 70 điểm cầu trên cả nước.

Thời gian qua, toàn ngành xây dựng Đảng đã nỗ lực phòng chống dịch, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trình Hội nghị Trung ương 4 đề án tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đáng chú ý là việc tham mưu Bộ Chính trị ban hành Quy định 30 về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chế độ chính sách đối với chức danh giúp việc và bí thư; tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành kết luận lần đầu về chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, vì lợi ích chung …

Ngoài ra, Ban Tổ chức Trung ương cũng tập trung nghiên cứu, xây dựng nội dung trình Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); tiếp tục tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên về tổ chức bộ máy gắn với vị trí việc làm; thực hiện nghiêm túc quy trình công tác cán bộ, kịp thời kiện toàn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành; Thực hiện tốt chính sách cán bộ …

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức xây dựng Đảng cần thực hiện trong quý IV.

Trong đó, trọng tâm là hoàn thành Đề án “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện” tự diễn biến “,” tự chuyển hóa ” “nội bộ” để trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4 (dự kiến ​​diễn ra vào tháng 10). tuần tới); tiếp tục hoàn thành 8 đề án báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong quý IV.

Cùng với đó là tích cực chuẩn bị nội dung cho việc tổ chức Hội nghị triển khai các kết luận của Hội nghị Trung ương 4 ngay sau khi Trung ương thông qua và ban hành kết luận.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác tổ chức xây dựng Đảng của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình. gương điển hình tiên tiến, việc tốt, cách làm hay, mô hình mới, sáng tạo trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng.

Trình Hội nghị Trung ương 4 đề án tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, toàn ngành thường xuyên đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả công việc, phấn đấu xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đội ngũ cán bộ, công chức toàn ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, từ nay đến cuối năm, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều văn bản, quy định quan trọng liên quan đến công tác dân vận. Công tác tổ chức xây dựng Đảng như Đề án trình Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); các đề án liên quan đến quản lý biên chế thống nhất trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng vị trí việc làm; quy hoạch cán bộ; phân cấp trong đào tạo lý luận chính trị; Danh sách các chức danh, chức danh lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến cơ sở …

Bà Trương Thị Mai cũng nhấn mạnh, thời gian qua, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng. Điều này cần tiếp tục được biểu dương, khuyến khích và nhân rộng, nhất là phát huy những cán bộ có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì mục tiêu chung.

Thu Hằng

Ban Chỉ đạo kiến ​​nghị Bộ Chính trị xử lý cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực

Ban Chỉ đạo kiến ​​nghị Bộ Chính trị xử lý cán bộ, đảng viên tham nhũng, tiêu cực

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký Quy định 32 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/trinh-hoi-nghi-trung-uong-4-de-an-tiep-tuc-day-manh-xay-dung-chinh-don-dang-779330.html

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button