Tin Tức

Trung ương xem xét việc tiếp tục kiện toàn nhân sự lãnh đạo

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã khai mạc trọng thể dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sáng 5/7.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương sẽ thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; xem xét, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Quy chế thi hành Điều lệ Đảng và các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng khóa XIII.

Ban Chấp hành Trung ương cũng xem xét việc tiếp tục kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước (nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV), để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội. Kỳ họp thứ XV và một số vấn đề quan trọng khác.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh: Nhật Bắc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hình ảnh: Nhật Bắc

Trước đó, tại hội nghị tháng 3/2021, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất sớm kiện toàn chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước ngay sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 13, đồng thời quyết định giới thiệu nhân sự cho 3 chức danh chủ chốt (Chủ nhiệm Bộ). nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội) đồng thời giới thiệu nhân sự đảm nhiệm 24 chức danh lãnh đạo khác.

Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV (tháng 3 và tháng 4 năm 2021), Quốc hội đã phê chuẩn bỏ phiếu hoặc chấp thuận các chức danh lãnh đạo được giới thiệu.

Theo Tổng Bí thư, đến nay, sau khi bầu cử Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021-2026), Trung ương có trách nhiệm chuẩn bị và tiếp tục giới thiệu nhân sự để đại biểu Quốc hội khóa mới biểu quyết hoặc phê chuẩn. tại cuộc họp đầu tiên sắp tới.

Tại hội nghị này, Bộ Chính trị đề nghị Trung ương xem xét, giới thiệu nhân sự theo hướng: Đối với các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội và 24 chức danh lãnh đạo khác của các cơ quan Nhà nước đã được giới thiệu hoặc phê chuẩn. đến Hội nghị Trung ương 2 (khóa XIII) với số phiếu tín nhiệm cao thì Ban Chấp hành Trung ương không tiến hành bỏ phiếu giới thiệu, lấy ý kiến ​​lại.

Đối với 23 vị trí còn lại chưa được giới thiệu tại Hội nghị Trung ương 2 và các chức danh dự kiến ​​thay đổi so với lần trước, Bộ Chính trị sẽ xin ý kiến ​​của Ban Chấp hành Trung ương bằng phiếu trước khi chính thức giới thiệu vào Đảng. Quốc hội xem xét bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Tổng Bí thư nêu rõ, Hội nghị Trung ương lần này bao hàm nhiều vấn đề rất cơ bản, quan trọng nên đề nghị các đại biểu dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến ​​để tiếp tục hoàn thiện. xem xét và quyết định khi kết thúc cuộc họp.

Theo chương trình, hội nghị sẽ làm việc đến hết ngày 9/7.

Hoàng Thùy