Kinh Doanh

Trường hợp cấp bách, địa phương được chỉ định thầu mua sắm thiết bị chống dịch Covid-19

Bộ Tài chính vừa có văn bản hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về nguồn kinh phí và cơ chế mua sắm phương tiện, thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ công tác phòng. chiến đấu chống lại Covid-19.

Bộ Tài chính cho biết, ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định tại Quyết định số 482 / QĐ-TTg ngày 29/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong công tác phòng, chống dịch.

Trong tổ chức thực hiện, trường hợp địa phương có khó khăn trong việc cân đối ngân sách địa phương, UBND tỉnh phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, xử lý theo quy định.

Về cơ chế mua sắm phương tiện, trang thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Tài chính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc mua sắm theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật có liên quan. Trong đó, tổ chức đấu thầu theo các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật Đấu thầu.

Bộ Tài chính cũng cho biết, trong thời gian có dịch do cấp có thẩm quyền công bố, các địa phương được quyết định theo thẩm quyền việc thực hiện chỉ định thầu đối với các gói thầu mua sắm thuộc phạm vi quản lý để thực hiện. phòng, chống dịch Covid-19 trong trường hợp cấp bách theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật Đấu thầu.

Về giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, theo Bộ Tài chính, giá gói thầu được tính đúng, tính đủ các chi phí để thực hiện gói thầu, bao gồm cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Căn cứ các quy định hiện hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo, quyết định việc xác định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định; Không được phát sinh thêm các thủ tục hành chính làm chậm, cản trở việc mua sắm.

Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh, UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về chất lượng, giá cả, tổ chức quản lý, phân phối, sử dụng bảo đảm công khai, minh bạch, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực, thất thoát ngân sách, tài sản nhà nước; không thiếu sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế để phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ Tài chính cũng đề nghị cơ quan tài chính địa phương, Kho bạc Nhà nước các cấp quản lý kinh phí mua sắm phương tiện, thiết bị, hóa chất, vật tư, sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch theo quy định. Theo quy định của pháp luật, không được bổ sung thêm thủ tục hành chính làm chậm, cản trở việc mua sắm.Nguồn: https://nld.com.vn/kinh-te/truong-hop-cap-bach-duoc-chi-dinh-thau-mua-sam-thiet-bi-chong-dich-covid-19-20210517120816361.htm

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button