Thế Giới

Tuyên Quang thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công


Theo đó, trụ sở của Trung tâm đặt tại Tòa nhà Bưu điện tỉnh Tuyên Quang, số 609, đường Quang Trung, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang.

Trung tâm là đầu mối tập hợp các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh để bố trí công chức, viên chức hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; Phiếu tiếp nhận thủ tục hành chính; Xử lý hoặc chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; Trả kết quả thủ tục hành chính; Theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Trung tâm có nhiệm vụ công khai đầy đủ, kịp thời bằng phương thức điện tử hoặc bằng văn bản danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm; Nội dung thủ tục hành chính được công khai theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính; Hỗ trợ những người không tiếp cận được các thủ tục hành chính được công khai bằng phương thức điện tử.

Đồng thời, Trung tâm sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết và trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân đối với những trường hợp thủ tục hành chính yêu cầu giải quyết ngay trong ngày hoặc thủ tục hành chính khác. thủ tục hành chính được phân công, ủy quyền cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm giải quyết; Hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Ngoài ra, cán bộ của Trung tâm tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến ​​nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, công chức. cán bộ, cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Chuyển ý kiến, giải trình của cơ quan có thẩm quyền về phản ánh, kiến ​​nghị, khiếu nại, tố cáo cho tổ chức, cá nhân.

.Source link

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button