Tin Tức

‘Văn hóa không chỉ là tài sản để cất giữ’

GS.TSKH Vũ Minh Giang nhấn mạnh, trong thời kỳ hội nhập, văn hóa không chỉ là tài sản cần lưu giữ, tự hào mà phải được coi là sức mạnh mềm của đất nước.

Tại hội thảo văn hóa toàn quốc ngày 24/11, GS.TSKH Vũ Minh Giang – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã có bài tham luận với tiêu đề “Văn hóa – Nhân tố đảm bảo sự phát triển bền vững của Việt Nam”.

Theo ông Vũ Minh Giang, văn hóa là tất cả những gì do một cộng đồng (dân tộc) sáng tạo ra trong quá trình lịch sử, nhưng không đồng nhất với lịch sử. Văn hóa là tổng thể các giá trị đã được kết tinh, trở thành bản sắc, nền tảng tinh thần của cộng đồng, phân biệt dân tộc này với dân tộc khác. Đó là những giá trị trường tồn.

'Văn hóa không chỉ là tài sản được lưu giữ'
GS.TSKH Vũ Minh Giang. Ảnh: VGP

Ông cho rằng, văn hóa có thể coi là bản sắc của một cộng đồng, nhưng luôn có hai thành phần nội sinh và ngoại sinh (tiếp thu từ bên ngoài, biến thành của mình).

Một trong những đặc điểm nổi bật của Việt Nam nằm ở vị trí giao tiếp chiến lược cực kỳ quan trọng, thường xuyên chịu tác động của những tính toán bên ngoài. Vì vậy, Việt Nam luôn bị đánh bại trước các sự kiện khu vực và thế giới. Khả năng thích ứng và độ nhạy phần lớn được hình thành do tác động của yếu tố này. Điều này cũng góp phần tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam.

Để có thể biến văn hóa thành tài nguyên và khai thác di sản như tài nguyên, GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng, điều quan trọng đầu tiên là phải đổi mới tư duy. Trước hết, cần thấm nhuần sâu sắc quan điểm văn hóa không chỉ là lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hóa mà còn là nền tảng tinh thần của xã hội, là linh hồn, khí phách của dân tộc.

GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng, khi ban hành Nghị quyết số 33-NQ / TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Ban Chấp hành Trung ương đã cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của văn hóa, nhưng trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém.

Vì vậy, khi đánh giá, Bộ Chính trị đã có những kết luận rất quan trọng. Theo đó, việc xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế chưa đạt được mục tiêu đề ra. Đạo đức và lối sống xuống cấp một cách đáng lo ngại. Môi trường văn hóa còn một số mặt chưa thực sự lành mạnh…

Tinh thần dân tộc cao là động lực để dân tộc vươn tới đỉnh cao

Theo ông, cùng với việc đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của văn hóa thì cũng cần đánh giá đúng và thấy hết những khó khăn khi khai thác tài nguyên văn hóa.

Trước hết là những trở ngại về thói quen, tập tính và những hạn chế của cư dân nông nghiệp khi bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một trong những bất lợi lớn, gây ra nhiều hậu quả thảm khốc. Khuyết điểm là không có thói quen nhìn xa, tâm lý “ăn xổi ở thì”.

Suy cho cùng, thói quen này cũng là một biểu hiện của tàn tích lịch sử, nằm trong di sản văn hóa. Nếu không nhận thức sâu sắc để có biện pháp khắc phục hiệu quả thì đây chính là trở ngại lớn cho sự phát triển.

Một trong những hạn chế khác của di sản văn hóa có hại cho sự phát triển là tâm lý bình đẳng. Quan niệm “thẳng thắn” hay “xấu còn hơn tốt” đôi khi là những yếu tố cần thiết để điều chỉnh hành vi của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, mặt trái của nó là tâm lý ghét sự vượt trội – một biểu hiện của tâm lý chủ nghĩa quân bình. Trong sự phát triển chung, đây là một yếu tố phản kháng cực kỳ mạnh mẽ …

GS.TSKH Vũ Minh Giang nhấn mạnh, trong thời kỳ hội nhập, văn hóa không chỉ là tài sản cần lưu giữ, tự hào mà phải được coi là sức mạnh mềm của đất nước, để hợp tác và cạnh tranh được mở rộng. bình đẳng trên trường quốc tế.

Với ý nghĩa này, thúc đẩy ngoại giao văn hóa không chỉ dừng lại ở các hoạt động giới thiệu hình ảnh Việt Nam ra bên ngoài, mà cần có những tính toán lâu dài và hiệu quả, trong đó đặc biệt chú trọng đến thế mạnh con người. Việt Nam.

Bên cạnh việc phát huy quyền lực mềm, việc tôn tạo các di sản, di tích cũng là một giải pháp quan trọng cần được đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, đến nay, các di sản này vẫn chưa được khai thác hiệu quả; mới chỉ được bảo tồn theo cách bảo tồn và đôi khi được tôn tạo với kinh phí rất hạn hẹp.

Ông cũng khẳng định, tinh thần dân tộc cao sẽ là động lực, sức mạnh thúc đẩy cả một dân tộc đi lên đỉnh cao. Vấn đề đặt ra hiện nay đối với Việt Nam là làm thế nào để phát huy tối đa thế mạnh này để xây dựng đất nước và cạnh tranh quốc tế.

Hương Quỳnh

Xem toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư tại hội nghị văn nghệ toàn quốc Ở ĐÂY.

Tổng Bí thư: Đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, cái vô văn hóa

Tổng Bí thư: Đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, cái vô văn hóa

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh gắn với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hóa, phản văn hóa.

.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/van-hoa-khong-chi-la-tai-san-de-cat-giu-796129.html

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button