Kinh Doanh

.: VGP News :. | Bộ Công Thương đề nghị xây dựng Luật Phát triển công nghiệp

(Chinhphu.vn) – Bộ Công Thương đang đề xuất xây dựng Luật Phát triển công nghiệp, tập trung thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo trên cơ sở tạo cơ chế, môi trường hấp dẫn để thúc đẩy. thu hút đầu tư mạnh mẽ.

201912020523CHthaco mazda 2
Luật quy định các chính sách và hoạt động phát triển một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực của Việt Nam.

Theo Bộ Công Thương, quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật Phát triển công nghiệp (điều chỉnh hoạt động phát triển một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trọng điểm theo định hướng tại Nghị quyết số 23-NQ / TW của Bộ Bộ Công Thương) sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo trên cơ sở tạo cơ chế, môi trường hấp dẫn để thúc đẩy thu hút đầu tư vào ngành và nâng cao năng lực doanh nghiệp. công nghiệp, phát triển liên kết công nghiệp và kinh tế vùng – địa phương, đồng thời xây dựng mô hình và cơ chế quản lý công nghiệp phù hợp trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

Nội dung của Luật đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển công nghiệp, nhất là Nghị quyết số 23-NQ / TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển. công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 của Quốc hội là cơ sở để Chính phủ triển khai các chiến lược, chương trình phát triển. ngành trong từng thời kỳ.

NSđiều chỉnh hoạt động phát triển của một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được ưu tiên

Theo bản thảo, Phạm vi điều chỉnh của Luật Phát triển công nghiệp chỉ điều chỉnh hoạt động phát triển của một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên, bao gồm:

a) Công nghiệp hỗ trợ;

b) Công nghiệp điện tử (trừ lĩnh vực thu phát và công nghệ phần mềm);

c) Công nghiệp cơ khí;

d) Công nghiệp sản xuất phục vụ công nghiệp năng lượng;

d) Các ngành công nghiệp khác theo định hướng phát triển kinh tế – xã hội từng thời kỳ.

Cụ thể, Luật sẽ quy định các chính sách và hoạt động phát triển một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chủ lực của Việt Nam.

Cầu hôn chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp

Doanh nghiệp công nghiệp muốn phát triển về số lượng và chất lượng, nâng cao hàm lượng kỹ thuật của sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm cũng như giá trị gia tăng của sản phẩm công nghiệp chính cần có chính sách hỗ trợ nghiên cứu phát triển, chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ và quy trình sản xuất.

Việc vay vốn từ các tổ chức tài chính, đặc biệt là các ngân hàng thương mại là điều không dễ dàng đối với các doanh nghiệp công nghiệp – đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cần có chính sách hỗ trợ tín dụng đủ mạnh của Nhà nước để các doanh nghiệp công nghiệp tiếp cận được nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất …

Do đó, dự thảo đề xuất các chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp như sau: Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp; hỗ trợ tín dụng cho các doanh nghiệp công nghiệp; phát triển nguồn nhân lực công nghiệp; hỗ trợ nghiên cứu và phát triển; hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; Hỗ trợ xúc tiến, kết nối thị trường.

Bên cạnh đó, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp tiềm năng và các doanh nghiệp hàng đầu, thông qua các chính sách khuyến khích mua bán và sáp nhập, phát triển thị trường quốc tế. Thành lập quỹ tái cơ cấu doanh nghiệp công nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp kém hiệu quả.

Ngoài ra, dự thảo Luật cũng đề xuất chủ trương “Quy định quản lý nhà nước đối với đầu tư nước ngoài vào phát triển công nghiệp”.

Dự thảo Luật quy định rõ việc phân cấp thẩm quyền quản lý đầu tư nước ngoài cũng như các chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt để thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, trong đó có điều kiện về công nghệ, nghiên cứu và phát triển. nghiên cứu và phát triển; nâng tỷ lệ doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất của dự án; nâng cao giá trị sản xuất trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ cao theo quy định của Thủ tướng Chính phủ … sẽ có tác động bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển công nghiệp, từ đó dẫn đến sự phát triển của hệ thống doanh nghiệp trong nước, hoạt động chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm tạo cơ hội nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước. các nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng của thành phẩm.

Giải pháp thực hiện chính sách là quy định chính sách quản lý đầu tư nước ngoài vào phát triển công nghiệp, cụ thể: Ưu đãi đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp; quản lý tỷ lệ sở hữu nước ngoài; đặc biệt ưu đãi đầu tư cho phát triển công nghiệp; đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt; nội dung ưu đãi đầu tư đặc biệt.

Mời các bạn đọc toàn văn bản thảo và đóng góp ý kiến ở đây.

Độc lập linh hoạt

.

Nguồn: https://baochinhphu.vn/Kinh-te/Bo-Cong-Thuong-de-nghi-xay-dung-Luat-Phat-trien-cong-nghiep/453156.vgp

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button