Kinh Doanh

.: VGP News :. | Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 78/2021 / TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. 38/2019 / QH14, Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP Quy định của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ.

3
Hóa đơn điện tử tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và xã hội

Thông tư số 78/2021 / TT-BTC quy định một số nội dung về hóa đơn điện tử, bao gồm: Ủy quyền lập hóa đơn điện tử; hiển thị mẫu các loại hóa đơn điện tử; ký hiệu số mẫu hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử; chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; áp dụng hóa đơn điện tử đối với một số trường hợp khác.

Đồng thời, Thông tư cũng quy định, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối truyền dữ liệu điện tử với cơ quan thuế; Tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn và các dịch vụ khác có liên quan.

Theo Thông tư, nội dung hóa đơn giấy bao gồm tên loại hóa đơn, ký hiệu số mẫu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, tên hóa đơn do Cục Thuế đặt in; việc sử dụng biên lai thu thuế, phí, lệ phí của cơ quan thuế đối với cá nhân và hướng dẫn xử lý chuyển tiếp.

Để triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP và Thông tư số 78/2021 / TT-BTC, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố tập trung rà soát. Người nộp thuế được phân loại là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn và là đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định để thông báo cho từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế. Hộ, cá nhân kinh doanh về kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử và sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng, giải pháp công nghệ thông tin để lập và truyền dữ liệu hóa đơn điện tử. gửi cơ quan thuế, gửi hóa đơn điện tử cho người mua và các nội dung khác về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

Rà soát, thông báo cho các đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên địa bàn về việc triển khai hóa đơn điện tử để các tổ chức chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin và các giải pháp đáp ứng nhu cầu của khách hàng. cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho khách hàng theo quy định.

Thông tư 78/2021 / TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2022, tuy nhiên, Thông tư nêu rõ khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin. áp dụng các quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này và Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP trước ngày 01/7/2022.

Hóa đơn điện tử cũng được áp dụng đối với hộ, cá nhân kinh doanh kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022. Riêng trường hợp không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, không sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử. hóa đơn. Để truyền dữ liệu điện tử đến người mua và cơ quan thuế, hóa đơn giấy do cơ quan thuế phát hành phải được sử dụng trong thời hạn tối đa là 12 tháng, đồng thời cơ quan thuế có giải pháp chuyển dần sang việc áp dụng của cơ quan thuế. menu điện tử.

Thời gian tối đa 12 tháng được tính một lần kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 đối với hộ, cá nhân kinh doanh đã hoạt động từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2022; hoặc kể từ thời điểm đăng ký bắt đầu sử dụng hóa đơn đối với hộ, cá nhân kinh doanh mới thành lập sau ngày 01/7/2022.

Lợi ích kép cho doanh nghiệp, người dân và cơ quan thuế

Trước đó, để thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019 / QH14, ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Trong đó, điểm mới quan trọng nhất của Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP là quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo đó, kể từ ngày 1/7/2022, tất cả các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử (trừ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ, cá nhân). kinh doanh thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống có phần mềm hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và truyền dữ liệu hóa đơn điện tử cho người mua và cơ quan thuế, sau đó cơ quan thuế mua hóa đơn theo quy định. tại Điều 23 Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP).

Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP được đánh giá là có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chuyển đổi hình thức quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và xã hội. Đặc biệt, đối với doanh nghiệp, việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp giảm chi phí so với sử dụng hóa đơn giấy (giảm chi phí giấy in, mực in, vận chuyển, lưu trữ hóa đơn, không gian lưu trữ). lưu trữ hóa đơn, v.v.); giúp doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ các thủ tục hành chính thuế.

Bên cạnh đó, việc khắc phục rủi ro mất, hỏng, cháy nổ khi sử dụng hóa đơn giấy do hệ thống lưu trữ hóa đơn điện tử được sao lưu nên khả năng mất hoàn toàn dữ liệu hóa đơn khó xảy ra.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử tạo sự an tâm cho người mua hàng hóa, dịch vụ: Sau khi nhận được hóa đơn điện tử, người mua hàng hóa, dịch vụ có thể kiểm tra ngay trên hệ thống của cơ quan thuế để biết chính xác thông tin hóa đơn người bán đã kê khai. cho cơ quan thuế và thông tin người bán cung cấp cho người mua.

KL

.

Nguồn: https://baochinhphu.vn/Tai-chinh/Bo-Tai-chinh-ban-hanh-huong-dan-trien-khai-hoa-don-dien-tu/447211.vgp

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button