Kinh Doanh

.: VGP News :. | Bộ Tài chính lập Tổ công tác đặc biệt gỡ khó cho doanh nghiệp, người dân

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1951 / QĐ-BTC thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

00 1 3131
Bộ Tài chính thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân

Tổ công tác do Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc làm Trưởng đoàn. Tổ gồm 3 tổ phó và 9 thành viên là lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác là chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành. , các ngành, địa phương và các cơ quan liên quan, chủ động nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời có biện pháp giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến ​​nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân.

Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện phương châm “ứng phó an toàn, linh hoạt, khống chế hiệu quả dịch COVID-19”. , tăng tính chủ động, tự chủ và nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, không tạo ra các “giấy phép con” làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, sinh hoạt của người dân. góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra …

Tổ công tác của Bộ Tài chính cũng sẽ tiếp nhận, tổng hợp, ghi nhận các phản ánh, kiến ​​nghị của người dân và doanh nghiệp; chuyển nội dung kiến ​​nghị đến các đơn vị chức năng thuộc Bộ để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ nếu vượt thẩm quyền thì đôn đốc, xử lý và báo cáo Trưởng đoàn – Bộ trưởng những vướng mắc, khó khăn để giải quyết. hướng dẫn xử lý.

Quyết định cũng nêu rõ nhiệm vụ, cơ chế phối hợp của các thành viên Tổ công tác và chế độ báo cáo. Theo đó, các thành viên Tổ công tác tiếp nhận, tổng hợp, ghi nhận các phản ánh, kiến ​​nghị, chuyển ngay đến các Vụ, Cục, Tổng cục có liên quan (qua Tổ công tác / Văn phòng Bộ) để xử lý. theo thẩm quyền hoặc phân công cá nhân, tập thể / đầu mối xử lý ngay theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Đồng thời, triển khai xử lý các khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó nêu rõ nội dung đã xử lý, nội dung đang xử lý theo thẩm quyền, cơ chế, chính sách đã ban hành; Đề xuất giải pháp và xử lý những nội dung vượt thẩm quyền.

Cơ chế phối hợp và hoạt động của các thành viên Tổ công tác được thực hiện thông qua các cuộc họp trực tiếp, trực tuyến hoặc bằng văn bản giữa các thành viên Tổ công tác. Các thành viên Tổ công tác cử đại diện đơn vị làm đầu mối phối hợp thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác.

Định kỳ hàng tuần, tháng hoặc đột xuất, các thành viên Tổ công tác kịp thời tổng hợp tình hình giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân tại đơn vị, nêu rõ nguyên nhân chưa giải quyết, đề xuất xử lý từng trường hợp vượt thẩm quyền. (nếu có) gửi Tổ phó Thường trực Tổ công tác để tổng hợp báo cáo Tổ trưởng Tổ công tác xem xét, chỉ đạo / kiến ​​nghị Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp vượt thẩm quyền của Bộ Tài chính.

KL

.

Nguồn: https://baochinhphu.vn/Kinh-te/Bo-Tai-chinh-lap-To-cong-tac-dac-biet-go-kho-cho-doanh-nghiep-nguoi-dan/449293.vgp

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button