Kinh Doanh

.: VGP News :. | Cải cách hệ thống tài chính phải bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phân bổ nguồn lực tối ưu

(Chinhphu.vn) – Các chính sách tài chính trong giai đoạn vừa qua và thời gian tới sẽ được xây dựng bám sát tình hình kinh tế – xã hội nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân, mặt khác thúc đẩy. tăng trưởng, tăng khả năng chống chịu cho nền kinh tế.

thutruonghung1
Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng: Cơ cấu thu ngân sách ngày càng bền vững, tỷ trọng thu nội địa ngày càng tăng trong tổng thu ngân sách nhà nước. Ảnh: VGP.

Đây là nội dung được thảo luận tại Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2021 với chủ đề “Chiến lược tài chính giai đoạn 2021-2030 và giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam” do Bộ Tài chính phối hợp tổ chức. các đơn vị liên quan tổ chức tại Hà Nội vào ngày 16/11.

NSphân bổ nguồn lực động đã có nhiều cải tiến

Sau gần 10 năm thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 450 / QĐ-TTg ngày 18/4/2012, nền tài chính cả nước đã có những bước chuyển mình và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. nhiều kết quả khả quan.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng đánh giá, thể chế tài chính – ngân sách nhà nước (NSNN) đã được hoàn thiện, cơ bản đồng bộ với cải cách thể chế trên các lĩnh vực liên quan, góp phần huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; thúc đẩy các yếu tố thị trường và các loại thị trường phát triển…

Đã huy động được mọi nguồn lực trong và ngoài nước để đảm bảo đầu tư phát triển kinh tế – xã hội. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016 – 2020 bằng 33,7% GDP, đạt mục tiêu (32-34% GDP).

Chính sách thuế, phí được rà soát, hoàn thiện cùng với việc đẩy mạnh và hiện đại hóa công tác quản lý thu ngân sách nhà nước. Nhờ đó, tiềm lực tài chính của Nhà nước ngày càng được nâng cao, thu ngân sách nhà nước hàng năm đều vượt dự toán, quy mô thu ngân sách nhà nước ngày càng tăng, thời kỳ 2011 – 2020 gấp 3,8 lần so với thời kỳ 2001 – 2010. Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2011-2020 khoảng 24,7% GDP.

Cơ cấu thu ngân sách ngày càng bền vững, tỷ trọng thu nội địa ngày càng tăng trong tổng thu ngân sách nhà nước. Tỷ trọng thu nội địa tăng từ bình quân 68,7% thời kỳ 2011-2015 lên 82% thời kỳ 2016 – 2020, đạt 85,6% vào năm 2020.

Theo Thứ trưởng Võ Thành Hưng, bên cạnh những kết quả tích cực, việc thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020 cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức từ những biến động của môi trường kinh tế, chính trị thế giới cũng như thách thức. như những yếu kém nội tại của nền kinh tế vẫn chưa được giải quyết.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt hoạt động của nền kinh tế và đời sống của người dân, làm gián đoạn chuỗi sản xuất, cung ứng và lưu thông, đặt ra nhiều thách thức cho nền kinh tế. hệ thống y tế, giáo dục và an sinh xã hội.

Về phương diện tài khóa, do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19 và việc thực hiện các giải pháp miễn, giảm thuế, phí, lệ phí., một mặt, Việt Nam phải tăng chi đột xuất và trên diện rộng; mặt khác, thu ngân sách nhà nước năm 2020 không đạt dự toán, mặc dù số hụt thu thấp hơn nhiều so với dự báo trước đó. Bộ Tài chính đã chủ động tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội nhiều giải pháp về tài chính, ngân sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Theo đó, thực hiện miễn, giảm thuế, giãn thời hạn nộp thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước với tổng mức hỗ trợ năm 2020 khoảng 129.000 tỷ đồng và năm 2021 khoảng 140.000 tỷ đồng để các doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính. duy trì, khôi phục sản xuất kinh doanh… Tuy nhiên, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, đòi hỏi Chính phủ phải có giải pháp tài chính tổng thể cùng với nguồn lực cụ thể để đẩy mạnh khắc phục, phục hồi. phát triển kinh tế.

toancanh1
Chiến lược tài chính giai đoạn 2021-2030 hướng tới xây dựng nền tài chính quốc gia bền vững, hiện đại và hội nhập, góp phần thúc đẩy tăng trưởng – Ảnh: VGP

Bám sát yêu cầu thực tế và nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội

Nguyễn Như Quỳnh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, quá trình xây dựng và thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020 diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế trong nước. Với những thay đổi sâu sắc và rộng khắp về nhiều mặt, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa không ngừng được phát triển và hoàn thiện.

Đây cũng là giai đoạn ngành tài chính quốc gia phải đối mặt và tháo gỡ nhiều khó khăn trước những biến động bất lợi của tình hình kinh tế – xã hội trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cụ thể, nên Chiến lược tài chính đến năm 2020 đã đạt được những kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Như Quỳnh cho rằng, việc hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tài chính – ngân sách nhà nước giai đoạn qua luôn gắn với yêu cầu cơ cấu lại ngân sách và nợ công, đổi mới khu vực sự nghiệp, bộ máy hành chính gọn nhẹ, hiệu quả; đẩy mạnh cơ chế giao khoán, đấu thầu, đặt hàng, thực hiện kế hoạch trung hạn, tăng cường công khai, minh bạch tài chính, hướng tới phát triển bền vững. Có được kết quả này là do trong giai đoạn 2011-2020, hệ thống thể chế trong lĩnh vực tài chính ngày càng hoàn thiện, phù hợp với quá trình phát triển của nền kinh tế thị trường và yêu cầu hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo Viện Chiến lược và Chính sách tài chính cũng chỉ rõ, trong giai đoạn vừa qua, tiềm lực tài chính của Nhà nước tiếp tục được nâng cao, quy mô ngân sách Nhà nước ngày càng mở rộng. Chính sách huy động ngân sách nhà nước đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả.

“Cơ cấu thu ngân sách Nhà nước ngày càng bền vững, đảm bảo đúng định hướng. Chiến lược cải cách hệ thống thuế là nâng dần tỷ trọng thu nội địa để bù đắp số thuế xuất nhập khẩu giảm do tham gia hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và biến động của giá dầu thế giới; phù hợp với mục tiêu định hướng sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tăng cường thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển. ”, ông Nguyễn Như Quỳnh cho biết.

Trong giai đoạn 2021-2030, nhiều ý kiến ​​cho rằng tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt, đại dịch COVID-19 có khả năng kéo dài nhiều năm và tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu… Vì vậy, trong giai đoạn này, chính sách tài chính quốc gia phải đóng vai trò tiên phong trong việc huy động, giải phóng, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tái cơ cấu. ngân sách nhà nước và quản lý nợ công phải được đặt trong tổng thể cơ cấu lại nền kinh tế, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách nhà nước. Chính phủ trung ương và sự chủ động của ngân sách địa phương.

Chiến lược tài chính giai đoạn 2021-2030 nhằm xây dựng hệ thống tài chính quốc gia bền vững, hiện đại, hội nhập, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia, đồng thời Cần thực hiện các chính sách khuyến khích hợp lý, cải thiện không gian chính sách tài khóa, tạo điều kiện thuận lợi cho huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực. có hiệu quả các nguồn lực tài chính, giải quyết hài hòa các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường, bảo đảm an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược phát triển. phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 ”, ông Nguyễn Như Quỳnh khẳng định.

Chuyên gia kinh tế Vũ Thành Tự Anh cho rằng, hệ thống tài chính Việt Nam cần tham khảo tốt kinh nghiệm quốc tế để không rơi vào tình trạng manh mún. Hiện nay, vẫn còn tình trạng cát cứ, các địa phương “chỉ lo cho mình”, phân cấp tài chính chưa tối ưu, thậm chí tạo ra sự cạnh tranh đi xuống, nhưng chưa có sự phối hợp để tạo ra giá trị. Cộng hưởng. Việc phân bổ ngân sách còn khất lần, dẫn đến nguy cơ không minh bạch. Ông Vũ Thành Tự Anh nêu kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc phân bổ tỷ lệ khấu trừ theo thuế, thay vì phân bổ theo từng địa phương lại “xin” tăng tỷ lệ khấu trừ, xin cơ chế đặc thù (thực ra chưa phát huy được). hiệu quả)… vừa làm giảm động lực, vừa giảm sức sống của hệ thống thuế, vừa dẫn đến phân phối không công bằng.

Còn TS. Vũ Nhữ Thăng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho rằng, để xây dựng một thị trường tài chính lành mạnh, hiệu quả và hạn chế rủi ro thiệt hại từ các cuộc khủng hoảng hệ thống, Việt Nam cần tập trung cải cách lĩnh vực tài chính. quan điểm dựa trên khuyến khích, nghĩa là, thiết lập một hệ thống quy định và chế tài để các thành viên thị trường nhận thấy rằng nó có lợi nhất khi hành động trên cơ sở đó. hành động hiệu quả và thận trọng.

Trong đó cần phát triển hoạt động của hệ thống ngân hàng theo hướng vừa đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, vừa duy trì sự ổn định; phát triển thị trường vốn và cơ sở nhà đầu tư; tăng cường quy định và giám sát thận trọng.

“Cần cải thiện và hoàn thiện hạ tầng tài chính để chủ động trước những thay đổi mạnh mẽ đến từ công nghệ tài chính trong thời gian tới, đa dạng hóa các kênh cung cấp thông tin để phát triển sản phẩm, dịch vụ. có chất lượng cao hơn nhưng giá thành rẻ hơn ”, ông Vũ Nhữ Thăng nói.

Huy Thắng

.

Nguồn: https://baochinhphu.vn/Tai-chinh/Cai-cach-he-thong-tai-chinh-phai-bao-dam-on-dinh-kinh-te-vi-mo-phan-bo-nguon-luc-toi-uu/453172.vgp

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button