Kinh Doanh

.: VGP News :. | Đề xuất hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ

(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Nghị định về chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và kinh doanh lâm sản. Trong đó, Bộ đề xuất chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ.

trongrung
Hình minh họa

Theo dự thảo, đối tượng được trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ là diện tích đất chưa có rừng thuộc quy hoạch rừng sản xuất. Đối tượng được hỗ trợ là hộ gia đình, cá nhân thuộc xã khu vực II và xã khu vực III (xã khu vực II, xã khu vực III là xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định về tiêu chí của Thủ tướng Chính phủ).

Mức hỗ trợ đề xuất như sau: Hỗ trợ một lần chu kỳ đầu từ 10 – 15 triệu đồng / ha để mua cây giống, phân bón và một phần công lao động bằng tiền để trồng cây lấy gỗ, cây lâm nghiệp. sản phẩm ngoài gỗ theo chu kỳ kinh doanh của loài thực vật. Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Hỗ trợ một lần chi phí khảo sát, thiết kế trồng rừng: 300.000 đồng / ha. Hỗ trợ chi phí khuyến lâm: 500.000 đồng / ha / 4 năm (1 năm trồng và 3 năm chăm sóc).

Các điều kiện được hỗ trợ

Theo dự thảo, điều kiện cụ thể để được hỗ trợ được đề xuất như sau: Đối tượng được hỗ trợ có đất quy hoạch để trồng rừng sản xuất, được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. đất hoặc đã sử dụng đất ổn định từ 3 năm trở lên mà không có tranh chấp.

Vật liệu giống cây trồng, kể cả cây giống để trồng rừng, vật liệu nhân giống phải xuất phát từ cơ sở sản xuất giống đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận nguồn giống và có giấy tờ chứng minh nguồn gốc của giống cây trồng. lâm nghiệp quy định.

Trình tự thực hiện các dự án hỗ trợ đầu tư như sau:

1- Chủ đầu tư và lập dự án:

1.1- Dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ vùng đệm rừng đặc dụng do Ban quản lý rừng đặc dụng thành lập và đầu tư.

1.2- Diện tích đất trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ còn lại trên địa bàn huyện, tỉnh lập một hoặc hai dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng để sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ cho hộ gia đình. cá nhân và do lực lượng kiểm lâm, đồn biên phòng, ban quản lý rừng phòng hộ đầu tư.

1.3- Dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ cho hộ gia đình, cá nhân được xây dựng đơn giản, xác định rõ diện tích trồng rừng theo từng khoảnh, khoảnh, tiểu khu; đảm bảo nguyên tắc không chồng lấn với các vùng dự án rừng sản xuất khác.

1.4- Thời gian thực hiện dự án hỗ trợ đầu tư công trình lâm sinh theo chu kỳ lâm sinh.

1.5- Phí quản lý dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ được tính bằng 10% tổng mức hỗ trợ đầu tư của dự án: cấp tỉnh, huyện, xã 2%, chủ đầu tư dự án 8%. Chi phí quản lý thực hiện theo quy định hiện hành.

2- Chủ đầu tư tự phê duyệt thiết kế dự toán và tổ chức thực hiện hoặc thuê tư vấn thực hiện đầu tư. Kinh phí hỗ trợ sau đầu tư được cấp làm 2 đợt. Lần 1 là 70% sau khi trồng và chăm sóc rừng năm đầu. Lần thứ hai cấp phần còn lại sau khi chủ đầu tư đã hoàn thành các hạng mục theo thiết kế dự án và được nghiệm thu.

Mời các bạn đọc toàn văn bản thảo và đóng góp ý kiến đây.

Tuệ Vân

.

Nguồn: https://baochinhphu.vn/Kinh-te/De-xuat-ho-tro-trong-rung-san-xuat-va-phat-trien-lam-san-ngoai-go/431165.vgp

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button