Kinh Doanh

.: VGP News :. | Giám sát của UBCKNN đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang lấy ý kiến ​​góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động giám sát tuân thủ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán. của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con; Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

123456789
Giám sát, quản lý niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán: Chấp thuận, hạn chế, đình chỉ, hủy niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán

Dự thảo nêu rõ phương thức giám sát của UBCKNN. Theo đó, UBCKNN thực hiện giám sát tuân thủ trên cơ sở báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (HOSE) và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán (STC) theo quy định; phản ánh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trên thị trường chứng khoán và các nguồn tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong tổ chức và thực hiện các hoạt động nghề nghiệp. chứng khoán và thị trường chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con là Công ty cổ phần chứng khoán.

Trên cơ sở kế hoạch giám sát tuân thủ hàng năm, UBCKNN tiến hành kiểm tra định kỳ VSE và các công ty con là Ủy ban Chứng khoán và tổ chức kiểm tra đột xuất khi cần thiết.

Về nội dung giám sát, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giám sát việc tuân thủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Sở giao dịch chứng khoán và các công ty con trong các hoạt động nghiệp vụ sau đây:

Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán: Tổ chức bộ máy, vận hành và hoạt động của hệ thống thị trường giao dịch chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật; cung cấp thông tin và dữ liệu giao dịch; xây dựng và quản lý bộ chỉ số thị trường và các hoạt động liên quan khác.

Trực tiếp giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán trên từng khu vực thị trường được giao quản lý, vận hành. Tổ chức đấu giá và đấu thầu chứng khoán.

Quản lý niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán: chấp thuận, hạn chế, đình chỉ, hủy niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán; giám sát việc duy trì các điều kiện niêm yết và đăng ký giao dịch chứng khoán; giám sát đối với chứng khoán bị kiểm soát, cảnh báo và tạm ngừng giao dịch; việc xử lý vi phạm đối với các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật và quy chế của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Giám sát của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch

Theo dự thảo, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giám sát việc tuân thủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Ủy ban Chứng khoán đối với các hoạt động nghiệp vụ sau đây:

Phê duyệt, thu hồi chứng chỉ thành viên lưu ký, thu hồi chứng chỉ thành viên bù trừ tại cơ sở; hủy bỏ tư cách thành viên; giám sát việc duy trì các điều kiện đăng ký thành viên lưu ký, thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh; giám sát việc thực hiện các quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán đối với thành viên lưu ký, thành viên bù trừ.

Đăng ký, thay đổi, hủy đăng ký chứng khoán; cấp và quản lý mã chứng khoán; thực hiện các quyền của người sở hữu chứng khoán; chuyển quyền sở hữu chứng khoán không thông qua hệ thống giao dịch chứng khoán.

Mở và quản lý tài khoản lưu ký chứng khoán; gửi, rút, chuyển nhượng, phong tỏa và giải phóng chứng khoán.

Cấp và quản lý mã số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức phát hành chứng chỉ lưu ký ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Tổ chức bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán; sửa lỗi, xử lý lỗi, chậm thanh toán, từ chối vị thế giao dịch của thành viên bù trừ và loại bỏ thanh toán giao dịch / chuyển sang thanh toán bằng tiền mặt; trích lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ thanh toán; trích lập, quản lý và sử dụng quỹ bù trừ, trích lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ …

Mời các bạn đọc toàn văn bản thảo và đóng góp ý kiến ở đây.

Độc lập linh hoạt

.

Nguồn: https://baochinhphu.vn/Tai-chinh/Giam-sat-cua-UBCKNN-doi-voi-hoat-dong-trong-linh-vuc-chung-khoan/452024.vgp

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button