Kinh Doanh

.: VGP News :. | Hướng dẫn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo phương thức điện tử

(Chinhphu.vn) – Tổng cục Thuế cho biết, người nộp thuế là cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công đã đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế có thẩm quyền. Tờ khai quyết toán thuế TNCN có thể được nộp dưới dạng điện tử theo một trong hai hình thức sau.


pasted image 0(2)

1. Kê tờ khai 02 / QTT-TNCN và nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tuyến tại Trang thông tin điện tử Tổng cục Thuế

Bước 1: Người nộp thuế truy cập trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (trang web: thuedientu.gdt.gov.vn, phân hệ dành cho cá nhân) có tài khoản giao dịch thuế điện tử đã đăng ký với cơ quan Thuế.

Bước 2: Người nộp thuế chọn Tờ khai 02 / QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế TNCN tại mục Quyết toán thuế / Kê khai qua mạng và kê khai tờ khai 02 / QTT-TNCN qua mạng. Sau khi người nộp thuế điền đầy đủ thông tin trên tờ khai 02 / QTT-TNCN và gửi bản photocopy hồ sơ kèm theo (nếu có) và nhập mã xác thực (OTP) (do Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi). đến số điện thoại của người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế) và nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Bản chụp các chứng từ kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNCN dưới dạng điện tử được lưu trữ trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để phục vụ công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế của cơ quan thuế.

Bước 3: Sau khi hoàn thành việc nộp hồ sơ quyết toán thuế, trong thời hạn 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ khai thuế điện tử của người nộp thuế, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi Thông báo tiếp nhận hồ sơ. khai thuế điện tử (theo mẫu số 01-1 / TB-TTT ban hành theo Thông tư 66/2019 / TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính) qua địa chỉ thư điện tử và gửi tin nhắn đến số điện thoại của người nộp thuế đã đăng ký cơ quan thuế.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận và nộp hồ sơ khai thuế điện tử, Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế gửi Thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử (theo Mẫu Số 01-2 / TB-TTT ban hành theo Thông tư 66/2019 / TT-BTC ngày 20/9/2019 của Bộ Tài chính) gửi người nộp thuế qua địa chỉ email và gửi tin nhắn đến số điện thoại đã đăng ký của người nộp thuế. Đăng ký với cơ quan thuế.

2. Kê khai tờ khai 02 / QTT-TNCN qua ứng dụng HTKK và nộp hồ sơ quyết toán thuế qua mạng trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Người nộp thuế kê khai tờ khai 02 / QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế TNCN trên ứng dụng HTKK, kết xuất tờ khai dưới định dạng XML và đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (website). : thuedientu.gdt.gov.vn, phân hệ dành cho cá nhân) có tài khoản giao dịch thuế điện tử đã đăng ký với cơ quan Thuế. Người nộp thuế đến Quyết toán thuế / Gửi tờ khai quyết toán thuế gửi kèm Tờ khai 02 / QTT-TNCN và bản photo các tài liệu kèm theo theo quy định và nộp hồ sơ quyết toán thuế thực hiện các bước như hướng dẫn tại Mục 2.

Về việc tra cứu hồ sơ quyết toán thuế, Người nộp thuế có thể tra cứu thông tin khai thuế, thông báo thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thông qua tài khoản giao dịch thuế điện tử.

Người nộp thuế sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử có thể truy cập vào Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để xem, in toàn bộ thông tin về hồ sơ, thông báo nhận / gửi giữa cơ quan thuế và người nộp thuế.

TC

.

Nguồn: https://baochinhphu.vn/Tai-chinh/Huong-dan-nop-ho-so-quyet-toan-thue-TNCN-theo-phuong-thuc-dien-tu/425188.vgp

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button