Kinh Doanh

.: VGP News :. | Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

(Chinhphu.vn) – Chiều 12/11, sau khi nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

IMG 3659
462/473 đại biểu biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê

Với 462/473 đại biểu biểu quyết tán thành, chiếm 92,59%, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Chương trình điều tra thống kê quốc gia, chế độ báo cáo thống kê quốc gia phục vụ việc tổng hợp chỉ tiêu thống kê quy định tại Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật thống kê số 89/2015 / QH13 sẽ tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31/12/2022.

Trước đó, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Theo đó, trên cơ sở 177 ý kiến ​​phát biểu tại Tổ và 26 ý kiến ​​đại biểu Quốc hội phát biểu tại Hội trường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan trả lời theo yêu cầu. Cơ quan này sẽ nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, báo cáo Quốc hội.

Về tên gọi của Luật, nhiều ý kiến ​​cho rằng nên đổi tên Luật thành “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê” vì chủ yếu sửa đổi, bổ sung Luật Số liệu thống kê. bổ sung danh mục chỉ tiêu kèm theo dự thảo Luật. Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu và trình bày như trong dự thảo Luật.

Về bố cục, nhiều ý kiến ​​đề nghị nên sắp xếp thứ tự, nội dung các điều của dự thảo Luật cho phù hợp với quy định về hình thức ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tiếp thu các ý kiến ​​này và thể hiện như trong dự thảo Luật, cụ thể như sau: Sửa Điều 2 thành khoản 3 Điều 1, sửa Điều 3 thành Điều 2.

Về sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, căn cứ vào thực tiễn thống kê cũng như thông lệ thống kê quốc tế, quy định thời hạn 5 năm thực hiện việc xem xét đánh giá lại quy mô GDP là phù hợp và cần thiết.

Tổng điều tra kinh tế sẽ được thực hiện 5 năm một lần. Sau khi có kết quả tổng điều tra kinh tế, sẽ là thời điểm thích hợp để Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát quy mô GDP. Các khâu rà soát, đánh giá lại quy mô GDP sẽ được quy định cụ thể trong Nghị định cụ thể hóa nội dung các chỉ tiêu sau khi Luật được Quốc hội thông qua. Trên cơ sở kết quả rà soát, các cơ quan chức năng sẽ báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định việc thẩm định lại hay không.

Đồng thời, nhiều ý kiến ​​đề nghị thực hiện lại quy định tại điểm b khoản 1 “Định kỳ 5 năm sơ kết đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước, báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội”. bởi vì hệ thống không rõ ràng. hậu quả pháp lý của việc xem xét. Tiếp thu những ý kiến ​​này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phát biểu tại điểm c như sau: “Định kỳ 5 năm, tổng hợp lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước và báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định. đánh giá quy mô Tổng sản phẩm quốc nội ”.

bmh 7096
Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

Về quy định thi hành Luật từ ngày 1-1-2022, trong khi điều khoản chuyển tiếp quy định thời hạn đến ngày 31-12-2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc quy định điều khoản chuyển tiếp nhằm cho phép tiếp tục thực hiện các công việc dở dang. như: Năm 2022 vẫn phải rà soát, đánh giá lại và công bố chính thức số liệu một số chỉ tiêu cho năm 2021 (đã ước tính trước đây); xây dựng kế hoạch điều tra vào năm 2022; ước tính kinh phí các cuộc điều tra năm 2022 và chuẩn bị các điều kiện khác để thu thập thông tin phục vụ việc biên soạn 186 chỉ tiêu thống kê quy định tại Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành kèm theo Luật Thống kê số 89/2015 / QH13. Do đó, cần có một khoản dự phòng cho một khoản chuyển tiếp.

Về Phụ lục – Danh mục các chỉ tiêu thống kê quốc gia, sau khi tiếp thu ý kiến ​​của các đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Cơ quan thẩm tra, Cơ quan soạn thảo phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu. chấp nhận Phụ lục – Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia; sửa đổi, bổ sung từ 20 lên 21 nhóm và từ 222 lên 230 chỉ tiêu; Bổ sung 10 chỉ tiêu, trong đó bổ sung một số chỉ tiêu phản ánh chất lượng; bỏ 4 chỉ tiêu và tách 2 chỉ tiêu thành các chỉ tiêu độc lập.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, hồ sơ dự án Luật, báo cáo hai lần tại phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai là đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật Ban hành Luật pháp. Các văn bản quy phạm pháp luật, Báo cáo đánh giá tác động của chính sách đối với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hiện hành đã được đính kèm Tờ trình số 378 / TTr-CP ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu và giao Chính phủ tiếp tục rà soát, nghiên cứu bổ sung các chỉ tiêu thống kê quốc gia để bảo đảm so sánh với quốc tế. Hiện nay, Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia đã được cập nhật, quy định các chỉ tiêu thống kê phản ánh quan hệ hội nhập quốc tế, phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam (Phụ lục II ban hành kèm theo Tờ trình số 378 / TTr-CP ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ).

Việc nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê quốc gia sẽ tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Điều 18 Luật Thống kê: “Căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và yêu cầu quản lý, Nhà nước và hội nhập quốc tế trong từng lĩnh vực kỳ, Chính phủ rà soát, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia theo thủ tục đơn giản hóa.

Hải Liên

.

Nguồn: https://baochinhphu.vn/Kinh-te/Quoc-hoi-thong-qua-Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-Luat-Thong-ke/452871.vgp

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button