Kinh Doanh

.: VGP News :. | Sửa quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân

(Chinhphu.vn) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư 05/2021 / TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2016 / TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân.

quytindung
Hình minh họa

Thông tư 05/2021 / TT-NHNN nêu rõ: Trước ngày 31/5 hàng năm, NHNN chi nhánh hoàn thành việc xếp hạng năm trước liền kề đối với quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Việc xếp hạng dựa trên các tài liệu, thông tin, số liệu, số liệu quy định tại Điều 4 Thông tư này và giải trình, báo cáo bổ sung của quỹ tín dụng nhân dân trong quá trình xếp hạng của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn thành việc xếp hạng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (thông qua cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng) kết quả xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn. báo cáo kết quả xếp hạng (bao gồm cả tổng điểm xếp hạng) đối với từng quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Thông tư cũng bổ sung các Điều 14a, 14b, 14c quy định cụ thể trách nhiệm của quỹ tín dụng nhân dân, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh và cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng.

Theo đó, quỹ tín dụng nhân dân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, thông tin, số liệu đã cung cấp và có trách nhiệm giải trình, bổ sung nội dung. liên quan đến việc xếp hạng theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh. Quản lý kết quả xếp hạng theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước ngành Ngân hàng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; không cung cấp kết quả xếp hạng cho tổ chức, cá nhân không phải là quỹ tín dụng nhân dân.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh có trách nhiệm xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn. Trên cơ sở kết quả xếp hạng, thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Quản lý, thông báo và cung cấp kết quả xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn theo quy định tại Thông tư này, quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. liên quan đến.

Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh. Quản lý và cung cấp kết quả xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại Thông tư này, quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Minh Đức

.

Nguồn: https://baochinhphu.vn/Tai-chinh/Sua-quy-dinh-xep-hang-quy-tin-dung-nhan-dan/436201.vgp

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button