Kinh Doanh

.: VGP News :. | Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc: Tập trung phát triển bền vững nguồn lực tài chính quốc gia

(Chinhphu.vn) – Ngày 8/4, Quốc hội đã biểu quyết phê chuẩn ông Hồ Đức Phúc – Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2021-2026. Nhân dịp này, tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc đã chia sẻ về những nhiệm vụ, trọng trách mới mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, trong đó nhấn mạnh việc tập trung xây dựng và phát triển nguồn lực tài chính. đất nước giàu mạnh, góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển và đổi mới của đất nước.

a Phoc 1a copy
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc

Xin vui lòng Bộ trưởng chia sẻ cảm xúc của mình khi đảm nhận cương vị mới là Bộ trưởng Bộ Tài chính?

Bộ trưởng Hồ Đức Phúc: Cách đây 5 năm, tôi vinh dự được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách Tổng Kiểm toán Nhà nước. Sau một nhiệm kỳ hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN), nay tôi tiếp tục vinh dự được đảm nhận vai trò Bộ trưởng Bộ Tài chính – Bộ quản lý nhà nước đa ngành, lĩnh vực quan trọng. trong quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính của đất nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và lĩnh vực này luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Tôi nhận thấy đây là vinh dự lớn, là nhiệm vụ quan trọng nhưng đòi hỏi trách nhiệm cao và nặng nề. Vì vậy, bản thân tôi phải cố gắng hoàn thành tốt trọng trách được giao. Là cán bộ được đào tạo chính quy về tài chính, trưởng thành từ cơ sở, có kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực công tác, đã trực tiếp lãnh đạo công tác quản lý, điều hành Ngân sách Nhà nước, quản lý tài chính doanh nghiệp, quản lý tài chính, quản lý tài chính. Quản lý Nhà nước và xây dựng Đảng; Đặc biệt trong 5 năm qua, với nhiệm vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước, việc trực tiếp lãnh đạo kiểm toán việc quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công đã giúp tôi có thêm nhiều kiến ​​thức và kinh nghiệm về kinh tế tài chính. vĩ mô, đó là một thuận lợi lớn cho tôi khi đảm nhận trọng trách mới.

Tuy nhiên, bản thân tôi luôn xác định phải không ngừng cố gắng học hỏi, rèn luyện trên cương vị công tác mới, để cùng tập thể Lãnh đạo Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cả nước. Ngành Tài chính đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng thực hiện nhất quán, hiệu quả sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, phối hợp tích cực với các bộ, ngành, chính quyền các cấp, địa phương và cộng đồng. doanh nhân, doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nỗ lực đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Bộ Tài chính là Bộ quản lý nhà nước đa ngành, có vai trò rất quan trọng trong quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính của đất nước, trong điều hành bộ máy nhà nước, đặc biệt năm 2021 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ. thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 13, năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu của giai đoạn 2021-2025, thực hiện Chiến lược tài chính 5 năm 10 năm. Thưa Bộ trưởng, đâu là những khó khăn, thách thức mà ngành tTài chính phải đối mặt trong thời điểm này?

Bộ trưởng Hồ Đức Phúc: Đúng vậy, có thể nói hiện nay là thời điểm rất quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu, chiến lược, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã đề ra trong nhiệm kỳ mới. Đây vừa là khó khăn, thách thức, vừa là cơ hội cho ngành tài chính.

Hiện nay, đại dịch COVID-19 vẫn còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới cũng như trong nước, trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế thương mại quốc tế ngày càng gay gắt. Trong nước, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến việc mở rộng thị trường thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam; trong khi năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế nước ta còn nhiều hạn chế; dư địa nguồn lực tài chính và chính sách tài khóa hỗ trợ nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng còn nhiều khó khăn…

Thực tế cho thấy, việc quản lý thu, sử dụng ngân sách, tài sản công có lúc chưa hiệu quả; đầu tư công còn lãng phí … Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước trước mắt cũng như lâu dài.

Tuy nhiên, giữa những khó khăn và thách thức cũng mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành Tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Đây là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 5 năm và 10 năm tiếp theo. Ngành Tài chính trên cơ sở tiếp thu những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua sẽ tiếp tục tham mưu Chính phủ đưa ra cơ chế chính sách phù hợp cho thời gian tới, đặc biệt là tập trung xây dựng và phát triển nguồn lực tài chính quốc gia vững mạnh, đóng góp hiệu quả. đến sự phát triển và đổi mới của đất nước.

Sau hơn 75 năm hình thành và phát triển, ngành tài chính Việt Nam luôn vững bước qua các giai đoạn lịch sử của đất nước và có những bước đột phá mạnh mẽ để tăng cường tiềm lực tài chính quốc gia. Thách thức đầu tiên là đảm bảo chính sách tài khóa, cân đối thu chi, giảm nợ công, giảm bội chi ngân sách; quản lý, điều hành hiệu quả nhất ngân sách và các nguồn lực quốc gia, thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng nền quốc phòng, an ninh vững chắc. Với đội ngũ công chức trách nhiệm và chuyên nghiệp. Tôi tin tưởng rằng toàn ngành Tài chính và cá nhân tôi trong thời gian tới sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị mới, đâu sẽ là mục tiêu ưu tiên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ trưởng?

Bộ trưởng Hồ Đức Phúc: Nhiệm kỳ này là thời điểm rất quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vì vậy, trong công tác lập và quản lý kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước phải chủ động, nhưng thận trọng. , góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, an ninh, quốc phòng, chủ động hội nhập kinh tế, nâng cao vị thế đất nước, đồng thời bảo đảm an toàn và an ninh của hệ thống tài chính quốc gia.

Cùng với đó, cần tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả để tăng thu ngân sách, nhất là các nguồn thu tiềm năng, nuôi dưỡng nguồn thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, bảo đảm ngân sách nhà nước có hiệu quả. chi, tích cực hoàn thiện chính sách tài khóa, duy trì khả năng chống chịu của hệ thống tài chính quốc gia trong quản lý, điều hành kinh tế, phù hợp với trình độ phát triển, hội nhập khu vực và thế giới. thế giới trong một tình huống mới.

Một nhiệm vụ quan trọng không kém trong thời gian tới là tiếp tục giữ nghiêm kỷ luật tài chính – ngân sách nhà nước; công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình và tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện chính sách, tháo gỡ nút thắt trong nền kinh tế, tăng cường cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính – ngân sách nhà nước.

Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, giảm bội chi ngân sách, giảm nợ công. Đó có thể coi là định hướng thực hiện chính sách tài khóa trong thời gian tới. Muốn vậy, các định chế tài chính phải tiếp tục được hoàn thiện; tăng cường hiệu quả phân bổ, quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính – ngân sách nhà nước với quá trình phát triển và cơ cấu lại nền kinh tế; quản lý chặt chẽ, hiệu quả bội chi và nợ công phù hợp; đẩy mạnh đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy nhanh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục tái cơ cấu thị trường tài chính, dịch vụ bảo hiểm, kế toán, kiểm toán …

Bộ Tài chính là cơ quan hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, nhiều lĩnh vực liên quan đến người dân và doanh nghiệp, do đó, ngoài việc đáp ứng yêu cầu của thực tế, các chính sách tài chính cũng phải đáp ứng yêu cầu của thực tế. Điều cốt yếu là vì sự phát triển của đất nước, vì con người và vì sự phát triển của doanh nghiệp, coi doanh nghiệp là trung tâm.

Đặc biệt, sẽ tập trung khơi dậy và huy động các nguồn lực tài chính từ xã hội, thông qua việc đẩy mạnh phát triển thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, bảo hiểm … theo cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội. xã hội chủ nghĩa, từ đó xây dựng nguồn lực tài chính quốc gia ngày càng phát triển lành mạnh, bền vững, phù hợp với thông lệ quốc tế, thúc đẩy hội nhập hiệu quả, nâng cao vị thế của nền kinh tế nước ta trong nền kinh tế toàn cầu. trường học quốc tế.

Xin chân thành cảm ơn Bộ trưởng!

Đức hạnh Thắng lợi (biểu diễn)

.

Nguồn: https://baochinhphu.vn/Tai-chinh/Tan-Bo-truong-Bo-Tai-chinh-Ho-Duc-Phoc-Tap-trung-phat-trien-ben-vung-nguon-luc-tai-chinh-quoc-gia/427984.vgp

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button