Kinh Doanh

.: VGP News :. | Thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án thí điểm tách GPMB, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư

e6a

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng Đề án thí điểm tách giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với các dự án đầu tư (Tập đoàn xây dựng công trình).

Tổ trưởng Tổ công tác là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tổ phó Tổ công tác gồm: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Các thành viên Tổ công tác gồm: Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Thông tin và Liên lạc; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Đồng Nai; mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội tham gia Tổ công tác.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc việc xây dựng Đề án thí điểm tách giải phóng mặt bằng, tái định cư với các dự án đầu tư; chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, rà soát, tổng hợp các cơ sở, luận cứ, làm rõ sự cần thiết, đánh giá tác động của chính sách; kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư …

Tổ công tác có quyền yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, cử cán bộ tham gia và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Chính phủ. Tổ công tác về các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao; mời lãnh đạo các bộ, cơ quan, tổ chức, chuyên gia ở Trung ương và địa phương có liên quan để phối hợp, hiệp thương thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác và các quyền hạn khác khi được Thủ tướng Chính phủ phân công, ủy quyền. sự cho phép.

Tổ công tác làm việc theo chế độ đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; Các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ do Tổ trưởng Tổ công tác phân công.

Vũ Phương Nhi

.

Nguồn: https://baochinhphu.vn/Kinh-te/Thanh-lap-To-cong-tac-xay-dung-De-an-thi-diem-tach-GPMB-tai-dinh-cu-ra-khoi-du-an-dau-tu/441566.vgp

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button