Kinh Doanh

.: VGP News :. | Ưu đãi thuế TNDN với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển

(Chinhphu.vn) – Chính phủ đã ban hành Nghị định 57/2021 / NĐ-CP Điểm g Khoản 2 Điều 20 được bổ sung vào Nghị định số. 218/2013 / NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số Tháng 12 năm 2015 / NĐ-CP) Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển.
0031cnhotro XCNL
Hình minh họa

Cụ thể, doanh nghiệp có dự án đầu tư (đầu tư mới và đầu tư mở rộng) sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển thực hiện trước ngày 01/01/2015 đáp ứng các yêu cầu sau: Điều kiện của dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ theo quy định tại Luật số 71/2014 / QH13 và xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của cơ quan có thẩm quyền thì được hưởng ưu đãi đó. về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

1- Trường hợp doanh nghiệp có dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ mà thu nhập từ dự án này chưa được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện của dự án sản xuất. sản phẩm công nghiệp hỗ trợ từ kỳ tính thuế được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

2- Trường hợp doanh nghiệp có dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và thu nhập từ dự án này đã được hưởng hết ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các điều kiện ưu đãi khác (ngoài điều kiện ưu đãi áp dụng đối với dự án sản xuất). sản phẩm công nghiệp hỗ trợ) được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. được ưu đãi để sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

3- Trường hợp doanh nghiệp có dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và thu nhập từ dự án này được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo các điều kiện ưu đãi khác (ngoài điều kiện ưu đãi áp dụng đối với dự án sản xuất). sản phẩm công nghiệp hỗ trợ) được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp với điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trong thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. được ưu đãi để sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Cách xác định thời gian còn lại của ưu đãi

Nghị định quy định cụ thể cách xác định thời gian ưu đãi còn lại nêu tại (2) và (3) nêu trên. Cụ thể, thời gian ưu đãi còn lại được xác định bằng thời gian ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp với điều kiện dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trừ đi số năm miễn thuế, số năm giảm thuế, số năm được hưởng thuế. . Mức ưu đãi đã được hưởng ưu đãi theo các điều kiện ưu đãi khác, cụ thể như sau:

– Thời gian miễn thuế còn lại bằng thời gian miễn thuế theo điều kiện của dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trừ đi thời gian miễn thuế đã hưởng ưu đãi theo điều kiện ưu đãi khác.

– Thời gian giảm thuế còn lại bằng thời gian giảm thuế theo điều kiện của dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trừ thời gian giảm thuế đã hưởng ưu đãi theo điều kiện ưu đãi khác.

– Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi còn lại bằng thời gian ưu đãi thuế theo điều kiện của dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trừ thời gian đã hưởng ưu đãi thuế theo điều kiện ưu đãi khác (nếu có). ).

Chí Kiên

Từ khóa:
Chính phủ,
xí nghiệp,
đầu tư,
công nghiệp hỗ trợ,
dự án,


.

Nguồn: https://baochinhphu.vn/Tai-chinh/Uu-dai-thue-TNDN-voi-du-an-san-xuat-san-pham-cong-nghiep-ho-tro-uu-tien-phat-trien/434310.vgp

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button