Thế Giới

Vĩnh Long hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã


Vĩnh Long đặt mục tiêu đến năm 2025, thành lập mới 80 HTX; giá trị sản xuất bình quân của HTX và thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong HTX tăng 10% / năm. Tỉnh phấn đấu có trên 15% HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó 50% HTX có liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Vĩnh Long đẩy mạnh liên kết giữa các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, hàng hóa; triển khai, hỗ trợ phát triển các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị và chương trình xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Tỉnh huy động các nguồn lực hiện có, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực … để nâng cao năng lực quản lý, sản xuất, giúp HTX tham gia sâu, bền vững vào chuỗi giá trị. Ngoài ra, tỉnh tập trung hoàn thiện các chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thành viên, chuyển đổi phương thức sản xuất kinh doanh, thu hút nguồn nhân lực có trình độ về làm việc cho khu vực. kinh tế tập thể và hợp tác xã.

Ngoài ra, tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và người dân về vị trí, vai trò quan trọng của HTX; Trong đó, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được xác định là xu thế tất yếu và là nội hàm của tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Hiệu quả của HTX là hiệu quả của hộ gia đình, HTX giúp phát huy sức mạnh kinh tế hộ, nâng cao đời sống của các hộ thành viên.

Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Vĩnh Long thành lập mới 120 HTX, 1 liên hiệp HTX và giải thể 52 HTX. Hiện toàn tỉnh có trên 170 hợp tác xã, 2 liên hiệp hợp tác xã và 5 quỹ tín dụng nhân dân với trên 9.700 thành viên và trên 8.200 lao động; doanh thu bình quân của HTX 550 triệu đồng / năm. HTX đã từng bước khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong việc hỗ trợ kinh tế hộ, giải quyết việc làm, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tuy nhiên, khó khăn của tỉnh hiện nay là phần lớn người dân còn e ngại, chưa tin tưởng vào hoạt động của HTX kiểu mới; nguồn lực bố trí cho kinh tế tập thể còn ít, chưa đủ để nâng tầm hoạt động của lĩnh vực này trên địa bàn; số HTX yếu kém còn khá cao, chiếm trên 16,5% tổng số HTX toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, năng lực điều hành sản xuất kinh doanh của nhiều ban hợp tác xã chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế thị trường; trong khi hệ tư tưởng dựa vào sự hỗ trợ của nhà nước; chưa xây dựng và lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Các HTX ít quan tâm đến việc tham gia các hoạt động kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm; Phần lớn tập trung bán lẻ, xã viên chưa tuân thủ hợp đồng, quy trình liên kết, hợp tác nên chưa tạo được niềm tin đối với doanh nghiệp.

Source link

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button