Thế Giới

Xây dựng mô hình phát huy bản sắc các dân tộc gắn với nông thôn mới


Qua đó, các địa phương xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo tồn, phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, nhằm tạo nguồn thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển tại địa phương. Cộng đồng cần tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ vui tươi, lành mạnh, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tăng cường đoàn kết, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, giàu bản sắc. bản sắc dân tộc trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Cụ thể, từ ngày 15 đến 20-11, tại huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức xây dựng mô hình Hát Then. Câu lạc bộ dân tộc Tày phục vụ phát triển du lịch gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Nội dung thực hiện gồm khảo sát, đánh giá thực trạng văn hóa truyền thống, hát Then của dân tộc Tày; những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế để làm cơ sở lựa chọn địa điểm, nhân rộng nội dung các mô hình. Ngoài ra, chương trình sẽ hỗ trợ trang thiết bị, nhạc cụ, đạo cụ để xây dựng và luyện tập mô hình Câu lạc bộ hát Then dân tộc Tày, phục vụ phát triển du lịch sinh thái xây dựng. nông thôn mới.

Tiếp đó, từ ngày 21 đến 26-11, tại huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang tổ chức xây dựng mô hình Bảo tồn và quảng bá nghề chằm nón lá của dân tộc Tày để phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới.

Từ ngày 22 đến 27-11, cũng tại huyện Quang Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình bảo tồn và phát huy nghề. Nghề thủ công truyền thống đặc trưng của dân tộc Tày để xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch trong xây dựng nông thôn mới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất, việc xây dựng các mô hình bảo tồn và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa của từng vùng, miền, dân tộc phải phù hợp với đời sống văn hóa, phong tục, tập quán của từng vùng. cửa hàng địa phương; gắn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc với chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, du lịch trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai, cần vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19; đảm bảo thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch bệnh, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Source link

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Back to top button