Tin Tức

Xây dựng nền ngoại giao đặc sắc của thời đại Hồ Chí Minh

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng ngày 14/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì đây là hội nghị chính sách đối ngoại toàn quốc đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp tổ chức để bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại của Đảng. đất nước, giao lưu nhân dân và ngoại giao tài sản hệ thống chính trị.

Ngoại giao hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc

Khẳng định bất kỳ quốc gia nào trong quá trình hình thành và phát triển cũng phải đối mặt với hai vấn đề cơ bản là đối nội và đối ngoại, Tổng Bí thư nhấn mạnh trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. của dân tộc, tổ tiên ta luôn chú trọng đến công tác đối ngoại, tạo nên truyền thống và bản sắc riêng, rất riêng của nền ngoại giao Việt Nam và đối ngoại: đầy bản lĩnh, giàu tính nhân văn. , hòa bình, tôn trọng công lý, công lý và lẽ phải. “Đem kẻ công bình chinh phục kẻ tàn ác; Thay vì bạo lực, hãy dùng lòng tốt! ”.

Chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất riêng, độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, đậm đà bản sắc “Cây tre Việt Nam”, “gốc vững, thân chắc, cành dẻo”, thấm nhuần. thấm nhuần tâm hồn, tính cách, khí phách của dân tộc Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo Tổng Bí thư, những truyền thống, bản sắc tốt đẹp đó đã được thời đại Hồ Chí Minh bồi đắp, phát huy và tỏa sáng, phát triển thành nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc. “Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất riêng, độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Cây tre Việt Nam”, “gốc vững, thân chắc, cành dẻo”, thấm nhuần tâm hồn, tính cách, khí phách của dân tộc Việt Nam. Nó mềm mại, lém lỉnh, nhưng rất kiên cường, quyết liệt; linh hoạt, sáng tạo nhưng rất dũng cảm, kiên định, dũng cảm trước mọi thử thách, khó khăn vì mục tiêu độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đó là sự đoàn kết, nhân ái nhưng kiên quyết, kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc; biết mềm, biết cứng; biết thời gian, biết điều đó; biết mình, biết người; biết tiến, biết rút, “tùy cơ ứng biến”, “lạt mềm buộc chặt” thưa Tổng Bí thư.

Xây dựng nền ngoại giao độc đáo thời đại Hồ Chí Minh - ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị Đối ngoại toàn quốc ngày 14/12

Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền

Xem lại kết quả và thành tích của đối ngoại 35 năm qua, Tổng Bí thư nhấn mạnh, từ chỗ phá thế bao vây, cấm vận, chúng ta đã tạo dựng và củng cố ngày càng vững chắc tình hình đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng, thuận lợi. để đổi mới. Chúng ta đã tạo ra môi trường quốc tế thuận lợi và huy động các nguồn lực bên ngoài để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế – xã hội. Công tác đối ngoại giữ vai trò tiên phong trong việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. “Những nỗ lực, kết quả và thành tựu nêu trên của chúng ta đã góp phần rất quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta sau 35 năm đổi mới như Đại hội Đảng lần thứ 13 đã khẳng định. quyết tâm, đưa đất nước ta chưa bao giờ có cơ hội, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay ”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Xây dựng nền ngoại giao độc đáo thời đại Hồ Chí Minh - ảnh 2

Ngoại giao quốc phòng là nhiệm vụ trọng tâm và là một bộ phận quan trọng trong ba trụ cột của ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân.
Ảnh: Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến Cấp độ 2 (số 3) lên đường thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan, ngày 24 tháng 3 năm 2021

Tổng Bí thư cũng chỉ ra những bài học kinh nghiệm thiết thực của nhiều nhiệm kỳ vừa qua. Đó là bài học về kết hợp sức mạnh toàn dân tộc với sức mạnh thời đại; xử lý hài hòa mối quan hệ giữa lợi ích quốc gia – dân tộc và nghĩa vụ, trách nhiệm quốc tế. Đó là bài học về sự kiên định về nguyên tắc và linh hoạt trong chiến lược. Bài học về xây dựng khối đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Đó là bài học về công tác xây dựng, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. “Cuối cùng, toàn diện là bài học về sự lãnh đạo thống nhất, tuyệt đối của Đảng, sự quản lý tập trung của Nhà nước”, Tổng Bí thư nhấn mạnh và khẳng định, các cơ quan lãnh đạo của Đảng, trước hết là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ tham mưu. các cơ quan đã nhạy bén trong đánh giá, nắm bắt tình hình, quyết liệt trong việc đưa ra các chủ trương, biện pháp cụ thể.

“Nhiều chính sách và giải pháp xử lý các vấn đề phức tạp, trong đó có vấn đề Biển Đông, tính toán đúng đắn để lựa chọn thời điểm thích hợp tiến hành các hoạt động đối ngoại lớn, trong đó có việc đón và thực hiện các chuyến bay quốc tế. Chuyến thăm cấp cao đã thực sự phát huy tác động mạnh mẽ, có sức thuyết phục, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, được sự đồng thuận, ủng hộ của quốc tế. nói.

Bảo đảm lợi ích cao nhất của quốc gia, dân tộc

Nhắc lại tư tưởng, nguyên tắc, định hướng chính sách đối ngoại mà Đại hội Đảng lần thứ 13 đã đề ra, Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong thời kỳ mới phải thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị. tham vấn, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Bảo đảm lợi ích cao nhất của quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác và cùng có lợi. “Không ngừng đổi mới, sáng tạo trên cơ sở vận dụng nhuần nhuyễn những bài học bất biến, ứng biến, kiên định về nguyên tắc và sách lược, linh hoạt về phương pháp và sách lược”, Tổng Bí thư lưu ý.

n

Tổng Bí thư yêu cầu thời gian tới cần tiếp tục thường xuyên theo dõi, nghiên cứu, nắm bắt tình hình để kịp thời đổi mới tư duy, có giải pháp phù hợp trong công tác đối ngoại. Tổng Bí thư phân tích những diễn biến chính trị trong nước nhanh chóng và phức tạp thế giới Đã có nhiều vấn đề trong thời gian qua nằm ngoài dự báo thông thường. Nếu không tiếp tục đổi mới, không nắm bắt đúng tình hình thì sẽ không theo kịp sự phát triển của thực tiễn. “Vấn đề là chúng ta phải nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, có tinh thần chủ động tiến công, dám vượt ra khỏi khuôn khổ tư duy cũ, lĩnh vực quen thuộc để nghĩ và hành động vượt tầm quốc gia. các nước, vươn tầm khu vực và quốc tế ”, Tổng Bí thư nói.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng vào cộng đồng quốc tế, vì lợi ích quốc gia – dân tộc; vừa hợp tác vừa đấu tranh, vận dụng đúng đắn quan điểm “đối tượng”, “đối tác”; tăng cường hợp tác, tiếp tục tạo đan xen lợi ích chiến lược giữa nước ta với các nước; ngăn ngừa xung đột, tránh đối đầu, cô lập, lệ thuộc. Trong bảo đảm môi trường hòa bình, một trong những yêu cầu then chốt là phải luôn kiên nhẫn, bình tĩnh, sáng suốt, sáng suốt, xử lý đúng đắn các hoạt động đối ngoại, trong đó có vấn đề chủ quyền. lãnh thổ. “Trước những diễn biến của tình hình thế giới như đã nêu trên, việc thực hiện nhiệm vụ bao trùm này sẽ gặp nhiều thách thức trong thời gian tới”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

“Tôi chỉ sợ không biết, nhưng tôi không sợ nếu tôi biết”

Tổng Bí thư cũng yêu cầu tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, nhất là hợp tác kinh tế. thuộc Văn hóa hợp tác trong lĩnh vực chính trị, an ninh – quốc phòng với các nước; nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển bền vững đất nước.

Tổng Bí thư đề nghị cần hết sức coi trọng và nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu, dự báo chiến lược, chú trọng đánh giá kỹ các xu hướng về chính sách, quan hệ giữa các nước lớn với các nước láng giềng. láng giềng, khu vực, xu thế chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội trên thế giới và khu vực, nhất là trước tác động như vũ bão của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, kinh tế xã hội số và hiểm họa của dịch bệnh, biến đổi khí hậu.

“Yêu cầu đối với công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược thời gian tới rất cao, nhiều thách thức. Rất mong các đồng chí quan tâm hơn nữa đến công tác này. Tôi thường nói đùa rằng “không biết thì sợ chứ biết thì không sợ!”, Tổng Bí thư lưu ý.

Lưu ý về nhiệm vụ xây dựng tổ chức, bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, Tổng Bí thư yêu cầu Vụ quan hệ quốc gia Cần tiếp tục coi trọng hơn nữa công tác đào tạo cán bộ làm công tác ngoại giao cả về trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị, nhưng nhất là bản lĩnh chính trị.

Các đồng chí phải không ngừng rèn luyện vững vàng về chính trị, luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của dân tộc, cảnh giác trước sự tác động, lôi kéo của các thế lực thù địch. chủ động phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vướng vào tham nhũng, tiêu cực. Càng hội nhập sâu rộng với thế giới, chúng ta càng cần những nhà ngoại giao, những nhà hoạt động đối ngoại có bản lĩnh chính trị vững vàng; đủ phẩm chất, uy tín và phong cách để cạnh tranh với các nước và bạn bè quốc tế; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân ”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý.

Xây dựng nền ngoại giao độc đáo thời đại Hồ Chí Minh - ảnh 3

.

Nguồn: https://thanhnien.vn/xay-dung-nen-ngoai-giao-dac-sac-cua-thoi-dai-ho-chi-minh-post1411637.html

Tin Tức 7S

Tin tức 7s: Cập nhật tin nóng online Việt Nam và thế giới mới nhất trong ngày, tin nhanh thời sự, chính trị, xã hội hôm nay, tin tức chính thống VN.Cập nhật tin tức 24/7: Giải trí, Thể thao...tại Việt Nam & Thế giới hàng ngày. Thông tin, hình ảnh, video clip HOT cập nhật nhanh & tin cậy nhất.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button